DNA keurt ‘Paris Agreement’ goed

Klimaatakkoord van Parijs, bekend als ‘Paris agreement’ is dinsdag goedgekeurd in De Nationale Assemblee (DNA). Het Klimaatakkoord Parijs 2020-2050 is een internationaal verdrag, waarbij afspraken zijn gemaakt tussen 195 landen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Het akkoord is op 12 december 2015 gepresenteerd op de klimaattop in Parijs. Het akkoord is uniek omdat zoveel landen de noodzaak inzien om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Het Klimaatakkoord van Parijs treedt pas in 2020 in werking, zodra meer dan 55 landen met meer dan 55% van de mondiale uitstoot het akkoord officieel hebben goedgekeurd. Dit gebeurde eerder dan verwacht. Daardoor trad het akkoord in werking op 4 november 2016, vlak voor de klimaatconferentie van Marrakesh.

Het akkoord loopt voor een periode van 30 jaar. In 2050, of kort daarna, moet de CO2-uitstoot compleet afgebouwd zijn om de opwarming van de aarde te beperken.(GFC)