DNA eist voortzetting onderzoek CBvS

GFC NIEUWS- De Nationale Assemblee (DNA) heeft geëist dat het onderzoek rondom de perikelen bij de Centrale Bank van Suriname onverstoord wordt voortgezet.
Dit is dinsdag kenbaar gemaakt tijdens een openbare DNA-vergadering. De oppositie en de coalitie hebben benadrukt dat de misstanden bij CBvS niet acceptabel zijn en een serieuze aanpak behoeven.
De motie om het strafrechtelijk onderzoek voort te zetten is met 26 stemmen goedgekeurd door het parlement. Volksvertegenwoordiger Amzad Abdoel benadrukte in zijn betoog dat de nodige maatregelen getroffen moeten worden tegen de verantwoordelijken voor de misstanden bij CBvS. 15 leden hebben tegen dit initiatief gestemd.
De coalitie eist dat in overeenstemming met de belanghebbende actoren zodanige maatregelen worden getroffen, zodat de bescherming van de monetaire reserve en de kasreserve van de banken gegarandeerd kan worden.
Ook is aangegeven om binnen een week na evaluatie met de actoren voorstellen te presenteren die de controlemechanismen van de Centrale Bank van Suriname te versterken en specifiek de bewaking van de monetaire reserve garanderen.
DNA verwacht ook spoedig een nieuwe governor die ervoor zal moeten zorg dragen dat de bank de huidige vertrouwenscrisis gauw te boven komt.