DNA discussieert over wijziging Wetboek van Strafrecht

GFC NIEUWS- De Nationale Assemblee (DNA) buigt zich over het doorvoeren van inhoudelijke wijzigingen aan het Wetboek van Strafrecht.
Verschillende fracties zijn het met elkaar eens dat de wijzigingen noodzakelijk zijn, maar voeren nog discussies over de vormgeving.
De regering is het evenals de DNA-leden eens mee dat jeugdigen beschermd dienen te worden tegen seksueel misbruik via digitale kanalen.
De aanpassingen zijn onder andere nodig om de jeugd te beschermen tegen ‘grooming’. Het gaat in deze om gedragingen waarbij handelingen gepleegd worden met het doel om een kind seksueel te misbruiken.
Verder zijn er voorstellen gedaan om het publiceren en vertonen van schokkende beelden tegen te gaan.
Ook het verspreiden van vals nieuws en het vervaardigen van valse accounts komt bij deze wijziging aan de orde.

Overige berichten