fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

DNA-delegatie neemt deel aan seminar versterking parlementaire actie duurzame ontwikkelingsdoelen

GFC NIEUWS- Een delegatie van De Nationale Assemblée (DNA) onder leiding van voorzitter Jennifer Simons, is in Trinidad and Tobago voor het bijwonen van het tweede regionale seminar voor parlementen uit het Caribisch gebied met als thema “Strengthening parliamentary action on the Sustainable Development Goals.”

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Interparlementaire Unie (IPU) in samenwerking met het parlement van Trinidad and Tobago. De delegatie bestaat verder uit Riad Nurmohamed en Celsius Waterberg.

Tijdens het seminar over duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zal voortgeborduurd worden op de conclusies van het eerste seminar, dat in november 2018 in Paramaribo is gehouden.

Het doel van het seminar is om de kansen en uitdagingen waarmee parlementen in het Caribisch gebied te maken hebben bij het uitvoeren van hun rol bij de uitvoering van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, verder te verkennen.

Overeenkomstig de prioriteiten die in de Verklaring van Paramaribo zijn vastgesteld, zal speciale nadruk worden gelegd op maatregelen van de parlementen in het Caribisch gebied met betrekking tot klimaatverandering, het effect van klimaatverandering op de gezondheid en de rol van parlementen bij de paraatheid en reactie op noodsituaties op gezondheidsgebied.

De delegatie zal namens DNA een uiteenzetting geven over haar werk ten behoeve van de realisatie en waarborging van de gestelde SDG-doelstellingen.

OOK INTERESSANT
37-jarige politieagent niet vergiftigd

DNA heeft in de voorbije jaren zelf ook initiatieven genomen op bijvoorbeeld het gebied van milieu en met name disaster risk management.

Het parlement heeft hierdoor een passieve rol gehad in het maken van beleid op dit gebied.

De delegatie participeert aan het seminar om meer inzicht te verkrijgen over de SDG’s en klimaatverandering. Verder is de interactie met volksvertegenwoordigers en deskundigen belangrijk, om zodoende het werk van respectieve parlementen te ondersteunen door middel van het delen van best practices.

Het is voor Suriname belangrijk om aan dit seminar deel te nemen, omdat er dan gelobbyd kan worden met andere internationale deskundigen over hoe om te gaan met klimaatverandering. Er wordt dan informatie vergaard in het belang van Suriname.

Deze informatie zal belangrijk zijn voor niet alleen het uitvoeren van de controlerende taak van het parlement, maar zal ook bijdragen aan haar eigen werk bij met name wetgeving. De delegatie zal na terugkomst verslag doen in de Huishoudelijke vergadering.

Verder zal de informatie, op basis van de verkregen resultaten, gedeeld worden met de regering.