fbpx
DNA-delegatie neemt deel aan seminar versterking parlementaire actie duurzame ontwikkelingsdoelen

GFC NIEUWS- Een delegatie van De Nationale Assemblée (DNA) onder leiding van voorzitter Jennifer Simons, is in Trinidad and Tobago voor het bijwonen van het tweede regionale seminar voor parlementen uit het Caribisch gebied met als thema “Strengthening parliamentary action on the Sustainable Development Goals.”

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Interparlementaire Unie (IPU) in samenwerking met het parlement van Trinidad and Tobago. De delegatie bestaat verder uit Riad Nurmohamed en Celsius Waterberg.

Tijdens het seminar over duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zal voortgeborduurd worden op de conclusies van het eerste seminar, dat in november 2018 in Paramaribo is gehouden.

Het doel van het seminar is om de kansen en uitdagingen waarmee parlementen in het Caribisch gebied te maken hebben bij het uitvoeren van hun rol bij de uitvoering van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, verder te verkennen.

Overeenkomstig de prioriteiten die in de Verklaring van Paramaribo zijn vastgesteld, zal speciale nadruk worden gelegd op maatregelen van de parlementen in het Caribisch gebied met betrekking tot klimaatverandering, het effect van klimaatverandering op de gezondheid en de rol van parlementen bij de paraatheid en reactie op noodsituaties op gezondheidsgebied.

De delegatie zal namens DNA een uiteenzetting geven over haar werk ten behoeve van de realisatie en waarborging van de gestelde SDG-doelstellingen.

DNA heeft in de voorbije jaren zelf ook initiatieven genomen op bijvoorbeeld het gebied van milieu en met name disaster risk management.

Het parlement heeft hierdoor een passieve rol gehad in het maken van beleid op dit gebied.

De delegatie participeert aan het seminar om meer inzicht te verkrijgen over de SDG’s en klimaatverandering. Verder is de interactie met volksvertegenwoordigers en deskundigen belangrijk, om zodoende het werk van respectieve parlementen te ondersteunen door middel van het delen van best practices.

Het is voor Suriname belangrijk om aan dit seminar deel te nemen, omdat er dan gelobbyd kan worden met andere internationale deskundigen over hoe om te gaan met klimaatverandering. Er wordt dan informatie vergaard in het belang van Suriname.

Deze informatie zal belangrijk zijn voor niet alleen het uitvoeren van de controlerende taak van het parlement, maar zal ook bijdragen aan haar eigen werk bij met name wetgeving. De delegatie zal na terugkomst verslag doen in de Huishoudelijke vergadering.

Verder zal de informatie, op basis van de verkregen resultaten, gedeeld worden met de regering.

Meer nieuws

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…