DNA buigt zich over Huurwet Woonruimte

GFC NIEUWS- De Nationale Assemblee (DNA) heeft een aanvang gemaakt met de behandeling van de Huurwet Woonruimte 2020.
De rode draad van dit wetsvoorstel is om zorg te dragen voor regulering van het zowel het huren als verhuren van woonruimten. Silvana Afonsoewa, voorzitter van de Commissie van Rapporteurs zei bij de behandeling van dit wetsontwerp, dat de commissie het voorstel van de initiatiefnemers overneemt als het gaat om het betalen van de huur in SRD.
Bij aanname van de wet is het zo dat ingezetenen de huurprijs voor woningen in SRD moeten betalen zonder omzetting vanuit een andere valutasoort. Voor mensen die voor kort verblijf in ons land zijn of kunnen aantonen dat zij vreemde valuta verdienen, geldt een andere regeling.
De nieuwe wet beschermt niet alleen de huurder maar ook de verhuurder, benadrukte Afonsoewa die aangaf dat er huurders zijn die afspraken niet nakomen. In de nieuwe wet is een huurcommissie opgenomen die onder meer helpt bemiddelen bij het vaststellen van een advieshuurprijs.
Commissielid Nao-mi Samidin gaf aan dat deze wet niet gezien moet worden als een aanval op verhuurders, aangezien die ook nodig voor de verdere regulering van de gebleken noodzaak naar bewoonbare ruimtes.
Als de overheid niet voldoende kan inspelen op de vraag naar huurwoningen, dan zijn daar de verhuurders die wel binnen wet- en regelgeving woonruimtes kunnen verhuren. Als we kijken naar onze bevolkingsontwikkeling, dan moeten we ook rekening houden met de huisvestingssituatie van vooral de lagere en midden inkomensgroepen waarbij de zorg voor betaalbare huisvesting voor deze groepen als primaire taak van de overheid wordt gezien, zei ze.
“Als er weinig goedkope huurwoningen zijn, dan heeft dit ook nadelige effecten voor woningzoekenden, waardoor deze groep genoodzaakt is alle beschikbare woonruimtes, geschikt of ongeschikt, te huren. En om deze groep te beschermen tegen onbetaalbare prijzen voor vaak genoeg ongeschikte huurwoningen, is het van belang duidelijke regels vast te stellen”, aldus Samidin.

Overige berichten