fbpx

DNA buigt zich over handels-en economische samenwerking met Turkije

De Nationale Assemblee(DNA) buigt zich vanaf dinsdag over de “Ontwerpwet houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake Handel en Economische Samenwerking tussen de Republiek Suriname en de Republiek Turkije”.

De overeenkomst die op 7 maart 2013 is getekend, heeft tot doel de vriendschappelijke betrekkingen tussen de Republiek Suriname en de Republiek Turkije te verstevigen en de samenwerking tussen deze twee landen te verbeteren.

In dit kader wordt er gestreefd naar het aanmoedigen van samenwerking op de volgende gebieden: wederzijdse investeringen, energie en minerale hulpbronnen, ontwikkeling van landbouw en veeteelt, onderwijs en gezondheid, wetenschap en technologie en toerisme

Hierbij zullen partijen hun respectieve bedrijfsleven en organisaties zoveel mogelijk stimuleren om deel te nemen aan tentoonstellingen, beurzen en andere promotie activiteiten, alsook het bevorderen van de uitwisseling van handelsmissies.

De uitvoering van overeengekomen projecten zal middels contracten of overeenkomsten gerealiseerd worden, welke ondertekend zullen worden tussen de betrokken ondernemingen, organisaties of publieke instellingen van de twee landen.

Daarnaast zal vrijstelling worden verleend van douanerechten voor goederen en apparatuur die tijdelijk worden ingevoerd voor gebruik in handelsevenementen zoals beurzen, tentoonstellingen, missies en seminars, indien deze niet voor commerciële doeleinden zullen worden gebruikt en opnieuw zullen worden uitgevoerd na de beurs.

Een gezamenlijk Surinaams-Turks Gemengde Economische Commissie op ministerieel niveau zal ingesteld worden voor het bevorderen en faciliteren van de handel en economische samenwerking tussen de twee landen.

Deze commissie zal als taak hebben toezicht te houden op de naleving van deze Overeenkomst en noodzakelijke aanbevelingen te doen, met het doel de handel te bevorderen en te ontwikkelen en eventuele knelpunten aanpakken.

Ook zal de uitwisseling van informatie gefaciliteerd en bespoedigd worden in het bijzonder ten aanzien van respectieve wettelijke regelingen en economische programma’s. Dit met de bedoeling het verbeteren en diversifiëren van de bilaterale handel en economische samenwerking tussen de twee landen.

Geschillen tussen partijen ten aanzien van de interpretatie of implementatie van de Overeenkomst zullen vriendschappelijk opgelost worden middels vriendschappelijke consultaties en onderhandelingen tussen de Partijen.

Het wetsontwerp is noodzakelijk ter voldoening aan het bepaalde in artikel 104 lid 1 van de Grondwet van de Republiek Suriname.(GFC)

Naar meer berichten...