“Diversiteit versus Eenheid: een vals dilemma in het proces van natiecreatie”

GFC NIEUWS- De Henri Frans de Ziel Stichting houdt op 15 januari de 12e Self Reliance -Trefossa-avond.
De inleider is professor dr. Jack Menke, die een kritische beschouwing zal houden over de Surinaamse culturele diversiteit en de uitdagingen bij het creëren van een natie.
De titel van de lezing is: “Diversiteit versus Eenheid: een vals dilemma in het proces van natiecreatie”.
Voor en na de lezing zullen verschillende Surinaamse dichters voordrachten doen.
De brochure van de 11e lezing met als titel ‘Recht en waarheid maken vrij’, ‘Een poging tot duiding van onze morele opdracht’, gehouden door mr. Hans lim A Po zal op die avond worden uitgegeven.
De Trefossa-avond is een jaarlijks terugkerende activiteit, waarbij het gedachtengoed van Henri Frans de Ziel centraal staat. Tijdens de “Trefossa- lezing”, het hoogtepunt van de avond, staan de Surinaamse taal, literatuur, cultuur, samenleving en geschiedenis vanuit het perspectief van Trefossa centraal.
De avond werd in 2009 ingesteld als eerbetoon aan deze markante Surinamer en staat in het teken van waardering voor de Surinaamse literatuur, waarvoor hij zich op bijzondere wijze heeft ingezet.
De voorgaande lezingen werden verzorgd door respectievelijk: Hein Eersel en Eddy van der Hilst, Ronald Venetiaan, Denise Jannah, August Duttenhofer, Lila Gobardhan-Rambocus, Cynthia Abrahams, Edwin Marshall, Ruth Wijdenbosch, Albert Ramdin en Hans Lim A Po.

Overige berichten