fbpx
Diverse theorieën bij verklaren geweld tegen vrouwen

GFC NIEUWS- Op 25 november 2013 werd door UNWOMEN de “Orange Day” campagne in het leven geroepen, om op elke 25ste van de maand extra aandacht te vragen voor het tegengaan van geweld tegen vrouwen.

“En dat is niet zomaar. Wereldwijd zien we dat één op de drie vrouwen ooit in haar leven slachtoffer wordt van geweld en blootgesteld is aan verschillende vormen van geweld – fysiek, seksueel, psychologisch en economisch, zowel binnen als buiten huis met onder anderen het gevolg dat heel wat ontwikkelingskansen voor vrouwen en meisjes ontnomen worden”, zegt onderhoofd Shiefania Jahangier van het Bureau Genderaangelegenheden(BGA).

Volgens Jahangier zijn er diverse theorieën ontwikkeld om het geweld te verklaren. Eén daarvan de ‘feministische politieke gendertheorie’ heeft geweld tegen vrouwen onder andere verklaard vanuit de ongelijke machtsverhouding tussen man en vrouw.

Deze ongelijke machtsverhouding vinden hun oorsprong in de traditionele verwachtingen, associaties, rollen, normen en waarden die de samenleving koppelt aan het man zijn en vrouw zijn, welke doorgaans vrouwen in een ondergeschikte positie manoeuvreren.

Doordat deze verwachtingen, associaties aan verandering onderhevig zijn, kunnen er verschillen ontstaan in de verwachtingen die spanningen kunnen veroorzaken tussen mannen en vrouwen welke tot geweld kunnen leiden. Helaas moet gesteld worden dat de traditionele opvattingen heden ten dage ook nog in onze samenleving bestaan.

Volgens het Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2018 zijn er zowel mannen (15.2% van de 2828 geïnterviewden) als vrouwen (11.7% van de 7000 geïnterviewden) in onze samenleving, die de opvatting hebben dat de vrouw gedisciplineerd moet worden als ze: uitgaat zonder het aan de man te vertellen, de kinderen verwaarloost’ ruzie met de man maakt’ seks met de man weigert en of het voedsel aanbrandt.

Deze groep vindt het dus gerechtvaardigd dat de vrouw mishandeld wordt als zij niet voldoet aan bepaalde verwachtingen die de samenleving heeft van de vrouw.

“Werk aan de winkel voor ons allen om de bewustwording over het belang van gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen, jongens en meisjes alsook over gedeelde verantwoordelijkheid tussen partners (verder) op gang te brengen in de samenleving. Dit zal resulteren in gelijke kansen voor en deelname van jongens en meisjes, mannen en vrouwen in het openbaar leven alsook een veilige huiselijke sfeer welke de basis is voor verdere ontwikkeling van het individu”, zegt het onder hoofd.

Om terug te komen op Orange Day, de kleur oranje is dan ook gekozen vanwege haar heldere kleur om te benadrukken dat vrouwen en meisjes ook recht hebben op een ‘heldere’ toekomst, een toekomst vrij van geweld. Laten wij met zijn allen strijden tegen het geweld dat gepleegd wordt tegen vrouwen en meisjes en deze niet langer tolereren. Een geweldvrije samenleving is een gezonde samenleving!

Ter nagedachtenis: Rudolf Morgenstond, één van de strijders voor het tegengaan van huiselijk geweld is ons komen te ontvallen eerder dit jaar.

Onze dank gaat nogmaals uit naar hem en zijn organisatie Stichting Rasta Makandra Suriname, voor de inspanningen die gepleegd zijn om huiselijk geweld bespreekbaar te maken.

Het Bureau Gender Aangelegenheden vraagt hierbij de Stg. Rasta Makandra Suriname om zijn werk voort te zetten.

Meer nieuws

A-20: Het patroon van patronage

GFC NIEUWS- De benoeming van de First Lady in verschillende functies heeft voor grote beroering gezorgd. En terecht, want het is een schandelijke zaak. Dikke…

Winnaars Web Development Challenge 2020 bekend

GFC NIEUWS- De Datasur National Web Development Challenge 2020 is al achter de rug. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Ingezonden| Hoe is het in Godsnaam mogelijk?

GFC NIEUWS- Onder referentienummer 020028, gedagtekend 15 september 2020 werd door een officiële instantie, met name Het Honorair Consulaat van de Republiek Suriname in Nederland,…

Ramdin lanceert VN week in Suriname

GFC NIEUWS- Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft de VN week gelanceerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

Goede afspraken tussen Suriname en Guyana

GFC NIEUWS- Bij het recente ministerieel bezoek aan Guyana zijn goede afspraken gemaakt die binnen niet al te lange tijd verder zullen worden uitgewerkt. Dikke…

Actieve Covid-19 verder gedaald naar 79

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen in Suriname is 79. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Teveel zoetmakers nu ook gelinkt aan ADHD

GFC NIEUWS- Het gebruik van teveel fructose ( zoetmakers) wordt nu ook gelinkt aan ADHD( (attention deficit hyperactivity disorder), ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis…

De waardigheid van vrouwen

GFC NIEUWS- Onmenselijke vormen van huiselijk geweld waarbij vrouwen het zelfs met de dood moeten bekopen, lijken vandaag de dag geen uitzondering meer te zijn….

CBB speelt in op klachten burgerij

GFC NIEUWS- Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft kennisgenomen van de vele klachten van de burgerij met betrekking tot haar dienstverlening. Dikke mensen slanken…

19 nieuwe Covid-gevallen, 13 genezen

GFC NIEUWS- In 24 uur kwamen er 19 nieuwe gevallen bij. 21 patiënten zijn genezen verklaard. Het aantal actieve gevallen is gedaald naar 78. Dikke…

Wereldvoedseldag in teken van voedingshelden

GFC NIEUWS- 16 oktober 2020, Wereldvoedseldag, staat dit jaar in het thema van voedingshelden. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

NH ontsmet hoofdkantoor

GFC NIEUWS- In opdracht van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, heeft het directieteam conform het Covid-19-protocol maatregelen getroffen ter bescherming van het…