Diverse problemen aangekaart tijdens hoorzittingen Coronie

Tijdens de hoorzitting in het ressort Totness in Coronie zijn er tal van knelpunten per ministerie voor het begrotingsjaar 2020 naar voren gebracht.

Onder meer het afbouwen van de politiepost, uitbreiding wagenpark, bouw dienstwoningen, verlichting van de nieuwe wegen, straatverlichting naar de zeedijk, bouw kantoor Sozavo, modernisering abattoir en aanleg verbindingsweg Kofimakastraat-Jozefschoenmanstraat, zijn enkele zaken die dringende aanpak behoeven.

De burgers van het ressort zien graag dat er adequate medicijnenvoorziening in Coronie is. Zij hebben ook aangekaart dat de politie een tekort heeft aan manschappen.

Het DNA-lid Gonsalves Jardin de Ponte heeft ook enkele kanttekeningen geplaatst. Hij zegt dat Coronie zijn plaats moet innemen. Men moet de Coroniezwamp koesteren. Er mag geen toestemming gegeven worden voor olieboringen in de Coroniezwamp. Het district moet weer over een radiostation beschikken. Loslopend vee moet ook aangepakt worden.

De districtscommissaris (dc) van Coronie Remie Tarnadi zegt dat dit jaar nog een aantal zaken aangepakt zullen worden. De politie zal weer over een motorfiets beschikken en een vaartuig voor de kustwacht. Er zal een praktijkschool gebouwd worden op het terrein van SAOC. Ook zal er een zwembad gebouwd worden naast het kunstgrasmat veld.

Verder vraagt de dc aan de gemeenschap van Coronie om geen vuil zomaar te smijten bij de vuilstortplaats. Het heeft het commissariaat veel geld gekost om de plaats op te ruimen, meldt het BIC. Verder doet hij een beroep op de gemeenschap om mee te werken dat het vuil op de juiste manier wordt gedumpt.

De ressortraadsleden hebben de aanvullingen meegenomen en hopen dat met het ressortplan de aanzet is gegeven tot verbetering van de sociaal economische situatie in het ressort.

Alle bewoners moeten zich verantwoordelijk voelen voor de vooruitgang van het ressort en binnen eigen vermogen een bijdrage leveren.

Overige berichten