fbpx

Dit jaar ook een Nationaal Compliance Congres in Suriname

GFC NIEUWSREDACTIE- Op 20, 21 en 22 februari wordt voor de derde maal het Nationaal Compliance Congres (NCC) 2023 georganiseerd in Suriname voor de publieke en private sector.

NCC2023 heeft als overall thema ‘Compliance Ensures Good Governance’, een afwisselend programma met professionele (inter)nationale sprekers, interessante Inleidingen, actuele Masterclasses en uiteraard het afsluitend boeiend Nationaal Compliance Debat.

Met dit Congres beoogt de organisator TABTO Group NV (TABTO) bij te dragen aan de Compliance informatievoorziening van de gehele samenleving en de samenwerking tussen stakeholders in deze transitieperiode van Suriname te bevorderen en zo een mogelijke grey- of blacklisting van Suriname met z’n allen te voorkomen.

Dit jaar komen professionals face-to-face bijeen om best practices te benchmarken en de nieuwe tactieken en strategieën te leren om hun Complianceprogramma’s te verbeteren of ontwikkelen.

Anno januari 2023 is zeker sprake van enige basis van Compliance bewustzijn in Suriname, doch uit het Mutual Evaluation rapport blijkt dat wij nog heel veel werk te verzetten hebben om money laundering, terrorisme financiering en proliferatie financiering tegen te gaan en een AML/CFT/CPF-raamwerk te ontwikkelen dat voldoet aan de hedendaagse internationale standaarden.

Ook moet het bewustzijn van financiële en niet-financiële dienstverleners over hun eigen aandeel in dit raamwerk worden vergroot.

Suriname zal worden gemonitord en is geplaatst in de Enhanced Follow-up Procedure van de Financial Action Task Force onder toezicht van International Cooperation Review Group (FATF-ICRG).

Onvoldoende vooruitgang heeft ernstige gevolgen voor Suriname, met als ultieme consequentie blacklisting. Suriname krijgt de ruimte om te corrigeren en heeft 16 maanden de tijd om vraagstukken die nog niet in orde zijn, in orde te maken. Hiervoor is collectieve inspanning en nationale eenheid nodig.

OOK INTERESSANT
Sportdag voor personeel dependance Nickerie

Brigitte Wong Tham Soeng, Managing Partner TABTO Group, onderstreept wederom het belang van samenwerking tussen en inzet van alle stakeholders in deze transitieperiode van Suriname. “We willen écht niet dat Suriname wordt aangemerkt als een non-cooperatief land, waardoor overige landen, uit hoofde van hun lidmaatschap en verplichtingen binnen de CFATF en FATF, maatregelen moeten treffen tegen Suriname.

“De zogeheten global sanctions zullen dan geactiveerd worden tegen ons land, waardoor onze import en export activiteiten gestremd kunnen worden. Het effect hiervan treft alle lagen van de bevolking van Suriname. In deze transitieperiode voor Suriname moeten wij klaarstaan voor een onmiddellijke upgrade; niet alleen van naleving, toezicht en handhaving maar ook van mindset”.

Suriname staat daarnaast ook aan de vooravond van een aanzienlijke (economische) ontwikkeling, met name in de Oil & Gas Industry. Om (inter)nationaal deel te nemen aan deze economische ontwikkeling is het van groot belang om Compliance en goed bestuur (Good Governance) in de publieke en private sector te verbeteren.

De integriteit van onze instellingen en bedrijven dient te worden verbeterd, c.q. gegarandeerd, om zo zaken te kunnen (blijven) doen met buitenlandse banken en/of investeerders en bedrijven.

Het National Risk Assesment rapport en het Mutual Evaluation rapport geven hiertoe belangrijke indicatoren aan van de uitdagingen en risico’s op het gebied van bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering, proliferatie, corruptie, grey- blacklisting etc. Immers, indien er sprake is van Non-Compliance of een gebrek aan Good Governance, durft men vanuit het buitenland veelal het (financieel) risico niet aan zaken te doen met de lokaal gevestigde instellingen en bedrijven.