Dit jaar nog controle op alle importen voor agrarische sector en groenten

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) treft momenteel voorbereidingen om dit jaar nog te komen tot het punt, waarbij alles dat geïmporteerd wordt naar ons land, goedkeuring nodig zal hebben van het ministerie.
Dit deelde minister Rabin Parmessar zaterdag mee aan het Paraans publiek tijdens een bijzondere bijeenkomst met stakeholders in de agrarische sector.
“Wij moeten nu serieus ertoe overgaan om onze samenleving te beschermen tegen langzame vergiftiging door onverantwoorde landbouwers. U als volk heeft recht op veilig voedsel. Daarom zullen er overal in het land controle-instituten worden opgezet, die zullen nagaan als men zich houdt aan de gestelde regels.”
Het kan er bij de minister niet in dat Surinamers zelfs niet schromen om mede-Surinamers te vergiftigen met groenten die zijn bespoten met verboden producten.
De minister gaf aan dat eind 2020 het verboden zal zijn om Glyfosaat te gebruiken in de landbouw. Dit jaar is het nog toegestaan, maar hij hoopt dat de landbouwers uiteindelijk zelf ook het gevaar van het gebruik van deze producten zullen inzien, en overgaan tot het gebruiken van alternatieve producten.
Er zullen daarom op alle plaatsen waar er groente wordt verbouwd en/of aan de man wordt gebracht, controlemechanismen inbouwen om dit structureel uit te bannen.
De samenleving heeft daarbij ook een belangrijke rol te vervullen en wordt dan ook opgeroepen om waakzaam te zijn. Het ministerie neemt daarin het voortouw; de afdeling bestrijdingsmiddelen onder leiding van Carmen van Dijk, is dagelijks in het veld en verzorgd bewustwordingssessies overal in het land.
Suriname heeft de potentie om uit te groeien tot de voedselschuur van het Caraïbisch gebied, als wij serieus de sector gezamenlijk gaan ontwikkelen.
“Indien Para behoefte heeft aan ondersteuning van LVV kan zij altijd een beroep doen op ons. Verenigt u zich en laat LVV komen om jullie wegwijs te maken,” gaf de minister de Paranen mee.

Overige berichten