fbpx

Districtscommissarissen inventariseren stembureaulocaties

De districtscommissarissen (dc’s) zijn begonnen met de inventarisatie van stembureaulocaties in de verschillende districten.

Hierover hebben ze eerst richtlijnen gehad van de werkgroep Legger, van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De inventarisatiewerkzaamheden moeten eind juni worden afgerond.

Bij de inventarisatie wordt vooral gelet op de beschikbaarheid van bestaande locaties, parkeerfaciliteiten, sanitaire en nutsvoorzieningen, goede doorkijk mogelijkheden en de conditie van wegen en aanwezige meubilair.

Verantwoordelijkheden dc’s

De districtscommissaris is hoofdverantwoordelijke van het district en zo ook nauw betrokken bij de voorbereidingen van de verkiezingen. “We zijn nu bezig met het bezichtigen van de locaties. Er wordt ook meteen nagegaan als er extra stembureaus moeten worden geplaatst. Dit hangt af van de toename van kiezers. Soms zijn bepaalde bestaande stembureaus niet meer beschikbaar. Dan moet er ook worden uitgekeken naar nieuwe locaties”, zegt Margaretha Malontie van Paramacca als deken van de dc’s.

“Na de inventarisatie van de stembureaulocaties, hebben we de voorlopige ter inzagelegging van de kiezerslijsten. Kiesgerechtigden hebben dan de gelegenheid om in het kiezersbestand hun persoonsgegevens zoals de naam, geboortedatum en adres te controleren op juistheid. Hierna vindt er werving plaats van colporteurs. Deze worden ingezet om de oproepingskaarten huis aan huis uit te reiken. Wij helpen ook bij het werven van stembureaupersoneel dat op de dag van de verkiezing zal werken op het stembureau.”

BEKIJK OOK
Belangrijke maatregelen in regeringsraad voor stabilisatie wisselkoers

De deken benadrukt dat de dc’s een belangrijke verantwoordelijkheid hebben tijdens de verkiezingen. Ze worden ambtshalve voorzitter van het hoofdstembureau van hun district en spelen een belangrijke rol bij de kandidaatstelling.

Malontie zegt dat de samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de dc’s heel vlot verloopt. Ze rekent op alle medewerking van de samenleving. “Om een mooie verkiezing te hebben moeten we samenwerken en de informatie doorspelen die nodig is. Zo kan de dc daarop inspelen.”