Districtscommissarissen benadrukken belang hoorzittingen

Het belang van een hoorzitting is dat de gemeenschap in de ressorten duidelijk aangeeft wat ze precies uitgevoerd willen zien. Tijdens deze bijeenkomsten worden noden en voorstellen aangedragen zodat het beleid in zo een district op een effectieve wijze kan worden uitgevoerd.

In de maand januari worden landelijk de hoorzittingen gehouden. Districtscommissaris(dc) Remy Pollack van Paramaribo Zuid West zegt aan het NII, dat hij eerder hoorzittingen heeft meegemaakt als burgervader van Commewijne. De opkomst was niet naar tevredenheid en hij denkt te weten dat het te maken heeft met het feit dat burgers hun noden hebben doorgegeven maar dat oplossingen te lang op zich hebben laten wachten.

Pollack roept de burgers op de moed niet op te geven. Alleen door te participeren aan de hoorzittingen kunnen de problemen van een district goed in kaart gebracht worden en kan er gewerkt worden aan oplossingen.

Districtscommissaris Audrey Hankers van Wanica Zuid Oost ziet de hoorzitting als een methode om input te verkrijgen vanuit de burgers waarmee beleid gemaakt kan worden. Ook zij roept de samenleving op te participeren aan deze bijeenkomsten aangezien het om hun belang gaat.

De ressortraadsleden spelen een belangrijke rol in dit proces. Zij stellen het ressortplan op dat wordt doorgeleid naar de districtsraad die een districtsplan opstelt. Dit plan wordt dan besproken op een openbare hoorzitting van de districtsraad waarna het plan opgestuurd wordt naar de desbetreffende ministeries zodat deze het gedeelte dat hen regardeert opneemt in de begroting.

Dc Mike Nerkust van Paramaribo Noord Oost vindt dat de participatie van de burgers opgevoerd mag worden zodat de overheid meer voor de samenleving kan doen. Nerkust benadrukt dat de samenleving haar stem laat horen tijdens deze bijeenkomst. Úw stem geldt om het land te helpen opbouwen’’, aldus Nerkust.(GFC)

Overige berichten