Districtscommissariaat Paramaribo – Noordoost pakt onderhoud gebieden aan

Het districtscommissariaat Paramaribo-Noordoost is aan de Anniestraat en omgeving gestart met schoonmaakwerkzaamheden. Ook de Milieupolitie was ter plekke om de bewoners van de omgeving te sommeren, daar waar er bijvoorbeeld kapotte auto’s en andere troep op de bermen was, die te verwijderen. De bermen die niet onderhouden worden moeten door de plaatselijke bevolking terstond worden schoongemaakt.

Anwar Moenne, medewerker van het districtscommissariaat, zegt dat dit initiatief onderdeel is van een integraal plan. Zaterdag 2 juni is begonnen aan de Anniestraat en omgeving en het is volgens hem de bedoeling dat overige wijken ook worden aangepakt.

Er zal volgens Moenne ook met het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) afgestemd worden om de goten op te halen aangezien er op sommige plekken sprake is van verstopping. Zodra alle bermen zijn schoongemaakt kan het ministerie ook makkelijker de overige werkzaamheden uitvoeren. “Bij de schoonmaakactie hebben ook enkele gedetineerden een handje geholpen”, vertelt Moenne.

De buurtbewoners hebben enthousiast gereageerd. Ze vinden het een geweldig initiatief dat het commissariaat begonnen is om de bermen aan te pakken. Een van de grootste problemen in de omgeving is wateroverlast waarbij kinderen soms niet naar school kunnen. Aan het commissariaat wordt gevraagd door te gaan met de activiteiten. Andere buurtbewoners worden ook opgeroepen een bijdrage te leveren door de buurt schoon te houden.(GFC)