Disrecpecteren kroning van Brunswijk is een teken van culturele ongevoeligheid

Afrika Cultuur

OPINIE- In de afgelopen week is duidelijk gebleken dat een aanzienlijk aantal individuen in Suriname, vooral politieke figuren uit de oppositie, het respect voor de Afrikaanse cultuur en zijn tradities ontberen.

Deze onwil om erkenning en eerbied te betonen voor deze rijke cultuur wordt helaas al te vaak geïllustreerd door hun respectloze behandeling van de recente kroning van vicepresident Ronnie Brunswijk tot koning, een gebeurtenis die diepgeworteld is in de Afrikaanse tradities.

Het is belangrijk om te begrijpen dat deze kroning niet zomaar een toevallige ceremonie is, maar eerder een weerspiegeling van een diepgewortelde gewoonte die eeuwen teruggaat in de Afrikaanse cultuur.

Hierin worden personen, ongeacht hun achtergrond of nationaliteit, als koning gekroond om banden tussen volkeren te versterken.

Het gaat hierbij niet om een letterlijke machtsovername, maar eerder om een symbolisch gebaar dat een diepere verbinding tussen verschillende culturen en gemeenschappen bevordert.

In dit licht kan het kronen van Brunswijk worden gezien als een krachtig gebaar van interculturele verbinding en een poging om bruggen te slaan tussen de Afrikaanse en Surinaamse gemeenschappen.

OOK INTERESSANT
VHP: Ere wie ere toekomt, Lachmon grondlegger verbroederingspolitiek

Dit zou moeten worden gevierd en niet bekritiseerd, vooral niet op een respectloze manier via de media. Het is belangrijk dat we deze praktijken, die in de kern gericht zijn op het bevorderen van respect en begrip tussen volkeren, waarderen en eren.

Er is een dringende behoefte aan een grotere culturele gevoeligheid en respect voor de Afrikaanse cultuur. Respectloosheid en gebrek aan begrip voor andere culturen zijn zelden productief en leiden vaak tot verdeeldheid en conflict.

Het is hoog tijd dat we ons realiseren dat het tonen van respect voor andere culturen en tradities een fundamenteel onderdeel is van een beschaafde samenleving.

Hieruit volgt dat, als we streven naar een meer geïntegreerde en respectvolle wereld, we moeten leren om tradities zoals deze te begrijpen en te waarderen, in plaats van ze te kleineren of te bespotten.

Het aanvallen van de kroning van Brunswijk en het disrespecteren van deze eeuwenoude Afrikaanse traditie is een teken van culturele ongevoeligheid.

OOK INTERESSANT
'We laten niemand achter, maar zijn we echt op de goede weg?'

Het is niet alleen onbeleefd en respectloos, maar het laat ook een pijnlijke kloof zien in ons begrip en onze acceptatie van andere culturen.

Laten we in plaats daarvan naar deze gebeurtenis kijken als een kans om ons begrip van de Afrikaanse cultuur te verdiepen en de waarde te erkennen van het aangaan van respectvolle, interculturele verbindingen.

C. Wallerlei

DISCLAIMER: Publicatie van opiniestukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud