fbpx

Discussies over nationaal standpunt EPA

“Het wel of niet ratificeren” is het thema van het Nationaal Economic Partnership Agreement (EPA)-Congres dat door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) de afgelopen week in de Congreshal is georganiseerd. Bij dit congres zijn de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) en de Kamer van Koophandel en Fabrikanten (KKF) betrokken.

Yvette Rokadji, onderdirecteur HI&T, geeft aan dat deze Nationaal EPA-Congres bedoeld is voor alle stakeholders uit de diverse sectoren om samen de kansen en bedreigingen die deze overeenkomst biedt af te wegen en derhalve een Nationaal standpunt inzake de EPA te formuleren.

Rokadji zegt dat het congres eigenlijk een platform is voor verschillende organisaties die zaken doen met de EU. In de EPA is onder andere opgenomen dat de landen invoerrechten- en quota vrij kunnen exporteren naar de EU zolang zij voldoen aan bepaalde standaarden. Maar de EU wordt deels ook belast als het gaat om bepaalde producten waardoor de eigen markt beschermd wordt zegt de onderdirecteur van HI&T. Zij benadrukt wel dat de overeenkomst niet betekend dat mensen verplicht zijn om naar Europa te exporteren.

Tijdens haar presentatie heeft zij wel duidelijk aangegeven dat handel drijven met de EU zonder EPA veel moeilijker uitvalt voor de belanghebbenden. De geldende , drukkende regels blijven dan van kracht. Met de EPA wordt het verhandelen van goederen en diensten versoepeld.

Zij geeft verder aan dat de informatie die verkregen wordt van dit nationaal congres in een rapport vervat zal worden en daarna aangeboden zal worden aan het parlement voor verdere evaluatie en informatie bij de ratificatie daarvan.(GFC)