fbpx

Discussie rond Amazone-bekken noodzakelijk

In het belang van de goedkeuring van het strategisch plan over de samenwerking van lidlanden van het Amazone-bekken, is verdere discussie van groot belang. In dit verband heeft een delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken geparticipeerd aan de 21ste vergadering van de Raad van Amazonische Samenwerking.

Deze 21ste vergadering op ambassadeursniveau had als hoofddoel het goedkeuren van de “Amazonian Strategic Cooperation Agenda”, na herziening en updates van alle lidlanden. Echter werd tijdens deze vergadering geen overeenstemming bereikt.

De lidlanden hebben daarom besloten het document verder te bespreken via drie videoconferenties welke intussen hebben plaatsgehad. Op 21 december jongstleden is door de lidlanden de strategische agenda van de Amazone (ASCA) 2019- 2030 goedgekeurd.

De Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) lidlanden Guyana,Colombia, Bolivia, Braziliё, Ecuador, Peru en Venezuela maken deel uit van deze samenwerking.

BEKIJK OOK  Santokhi vandaag naar Brokopondo

Deze organisatie heeft als doel, het ontwikkelen van die delen van het grondgebied van elk der lidstaten die deel uitmaken van het Amazone-bekken en het continentaal Amazonegebied. Dit, op zodanige wijze, dat de gezamenlijke activiteiten wederzijdse voordelige resultaten opleveren, waarbij tevens de bescherming van het milieu en rationele exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen in acht worden genomen.

Verder werd door het Braziliaans Samenwerkingsagentschap (ABC) een workshop verzorgd over trilaterale en Zuid-Zuid-samenwerkingsmechanismen voor de implementatie van projecten van de strategische agenda.

Bij deze gelegenheid heeft de scheidende secretaris-generaal (sg), ambassadeur María Jacqueline Mendoza Ortega, de toekomstige sg, María Alexandra Moreira-Lopez van Bolivia voorgesteld aan de lidlanden.(GFC)