fbpx

Discussie over inclusief onderwijs voor mensen met een beperking

In het kader van de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking op 3 december hebben Ispeak en Wan Okasi gemeend op 2 december in het Congreshal een
discussieavond te organiseren. Het onderwerp is “Inclusief onderwijs”.

Voor de ontwikkeling van de doelgroep is inclusief onderwijs zeer van belang. “Wij
willen daarom een aanzet geven om tot een bredere discussie te geraken over dit onderwerp”, zegt voorzitter Aniel Koendjbiharie van Wan Okasi.

De stichting Wan Okasi is een organisatie welk op komt voor de belangen van mensen met een beperking. Ispeak is een jongerenvereniging met als missie het stimuleren van jongeren naar zelfstandigheid toe en het ontwikkelen van zelfredzaamheid onder hen.

OOK INTERESSANT
Studiegroep Aanpassing Kiesregeling beveelt gemengd systeem aan

“Wij willen op deze dag de mens met een beperking herdenken en de samenleving te belichten over deze groep. Wij zijn van mening dat de bewustwording
van deze groep op gang moet komen, zodat zij ondersteund worden om hun sociale positie in de maatschappij te bevorderen en te garanderen”, aldus Koendjbiharie.

Het thema van die dag is “Zie mij en niet mijn beperking”.(GFC)