Discussie over bescherming mensenrechten en corruptiebestrijding

Mensenrechten op de Anti-Corruptie agenda is het thema van de Paneldiscussie op zaterdag 20 januari. Deze paneldiscussie vindt plaats in het Self-Reliance Auditorium aan de Heerenstraat van 19.00 – 21.00 en is het initiatief van de voorzitter van DA’91, Angelic del Castilho.

De expert panelleden: Mr. Michel Felisi, Mr. Gerold Sewcharan, Mr. Joyce Williams en Mr. Serena Essed zullen vanuit verschillende invalshoeken hun visie met betrekking tot dit thema presenteren.

Wat hebben mensenrechten met corruptie te maken? Zijn wij ons er bewust van dat wij dagelijks slachtoffer hiervan kunnen zijn. Hoe staat het met de tribale en arbeidsrechten, zijn enkele van de invalshoeken die tijdens deze discussie avond aangesneden zullen worden.

“Het recht op een baan, het recht op goed onderwijs en gezondheidszorg. Het recht op een huis of het recht op een pakket als onderdeel van sociale ondersteuning. Is er een verband met corruptie bij schending van deze rechten”, meent DA’91.

Er is volgens de partij niet alleen sprake van corruptie wanneer het om baar geld gaat, ook het misbruiken van macht en positie behoren tot corruptieve handelingen. “Als samenleving staan wij er vaak niet bij stil dat onze rechten, mensenrechten, worden aangetast door corruptie. Als je informatie of toestemming nodig hebt voor wat dan ook, moet je “tyukus” betalen”.

Verder wordt aangehaald dat de medische zorg een probleem is, omdat poli’s en hospitalen niet voldoende middelen hebben, vanwege tekort aan financiën als gevolg van corruptie. “Arme gezinnen kunnen zichzelf niet verzorgen en zijn afhankelijk van pakketten, die weer onderdeel zijn van een corrupt systeem en alleen gegeven worden aan zij die een bepaalde groep of partij steunen”.

“Corruptie is nadelig voor de totale samenleving, maar het zijn vooral de rechten van de zwakkeren in de samenleving die er het meest onder lijden, de rechten van de tribale volkeren, gehandicapten, en vooral zij de financieel zwak zijn. Corruptie bevordert uitsluiting en discriminatie”.

DA’91 heeft volgens haar voorzitter hoog in haar banier een effectieve en gestructureerde corruptiebestrijding. Dit en de bescherming van de mensenrechten zijn cruciaal in het fundament van een gezonde democratische samenleving.

“Het effectief en succesvol vormgeven aan een samenleving met garanties voor de mensenrechten en vrij van corruptie is in het belang van elke burger van ons land. De bestrijding van een corruptie blijft een grote uitdaging en de bescherming van de mensenrechten is regelmatig onder druk. De vraag blijft hoe kunnen wij hier beter inhoud aangeven. Anti-Corruptie beleid gebaseerd op mensenrechten zou wel eens een belangrijke stap kunnen zijn om het werk van beide bewegingen succesvoller te doen zijn”.

Het doel van de avond is informatief evenals transformatief te zijn middels een actieve discussie over het thema. Tevens wordt ernaar gestreefd het bewustzijn over het belang van het beschermen van mensenrechten evenals het bestrijden van corruptie te verhogen.

Het uiteindelijk doel is een sterkere samenleving voor ons allemaal. De bijdrage van elke burger is hiervoor nodig.

De activiteit is open voor iedereen en de toegang is vrij.(GFC)

Overige berichten