"Directoraat voor Diaspora op Buza in het belang van ontwikkeling Suriname"

GFC NIEUWS- Tijdens een kort bezoek aan Nederland, waarbij HVB Afdeling Nederland in Rotterdam werd voorgesteld aan het groter publiek, gaf partijleider Raymond Sapoen van de Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) op uitnodiging van de Vereniging Javanen in Diaspora (JID) een korte presentatie over het belang van diasporabeleid voor Suriname.
Sapoen gaf toe dat het nu eens eindelijk tijd wordt te beginnen met een duurzaam en integraal diasporabeleid.
“We kunnen niet ontkennen dat het Kabinet Bouterse in de afgelopen jaren wel belangrijke aanzetten heeft gegeven om de diasporagemeenschap te betrekken in de ontwikkeling en ze een thuisgevoel te geven.
“Ik denk bijvoorbeeld aan de Wet PSA in 2014 die de reis en verblijfstatus van personen van Surinaamse komaf ontzettend heeft vergemakkelijkt, maar ook het mapping-projekt gestart in 2018 bedoeld om de kwalificaties en competenties van onze diasporagemeenschap te registreren voor beleidsvoorbereiding.
“Maar, diasporabeleid gaat natuurlijk veel verder dan PSA en Mapping en we hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden maar wel leren uit de best practices van andere landen zoals India, China, Mexico en de Filipijnen”.
Bij het uitstippelen van diasporabeleid is het van belang dat de diasporagemeenschap betrokken wordt als partner, je kunt immers niet over diaspora praten zonder de diaspora. Uitgangspunt voor de HVB is dat de diasporagemeenschap in Nederland die ruim 390.000 personen telt, moet worden gezien als een ontwikkelingspartner van de Surinamers.
“Het is een feit dat de afgelopen periode positieve impulsen zijn gegeven vanuit de diaspora naar Suriname zoals de reguliere hartmissies die nu plaatsvinden en meer recent het speciaal sportpaspoort aan Nederlandse voetballers van Surinaamse komaf.
Er is eerder dit jaar ook ruimte gecreëerd om diasporakapitaal aan te trekken om te beleggen in het Nationaal Woningbouwfonds in het kader van de huisvesting voor brede lagen van de samenleving. En nu dient zich weer een enorme uitdaging aan met de significante olievondst voor onze kust.
Allemaal zaken die met een goed diasporabeleid ons in staat kunnen stellen optimaal gebruik te maken van de financiële, sociale, en professionele hulpbronnen van de diaspora in het belang van de sociaal economische ontwikkeling van Suriname”.
Sapoen haastte zich aan te geven dat we als land wel ons huiswerk moeten doen. Suriname zal naast het inzicht in de beschikbare aard en vorm van de aanwezige diaspora hulpbronnen ook de vraag moeten beantwoorden waarvoor wij de hulpbronnen nodig hebben.
Welke economische sectoren of sub-sectoren lenen zich direct voor diasporahulp en welke faciliteiten en instrumenten zijn wij bereid daarvoor in te zetten? Dit vergt een open en eerlijke dialoog met de diasporagemeenschap omdat er nog teveel emotionele en politieke barrières leven aan beide kanten van de oceaan.
“In ieder geval gaat de HVB deze discussie niet uit de weg gelet op de enorme toegevoegde waarde die de diaspora kan leveren aan de ontwikkeling van Suriname. We moeten de zaak hoger op de politieke agenda plaatsen. Misschien zijn we nog niet zover als enkele landen om een aparte ministerie daarvoor in te stellen, maar we zullen zeker pleiten voor een apart Directoraat voor Diaspora bij het ministerie van Buitenlandse Zaken”, aldus de politicus.

Overige berichten