fbpx

Directoraat Openbaar Groen heeft nu twee vakbonden

GFC NIEUWSREDACTIE- Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van Openbare Werken (OW) bestaat heeft nu uit twee vakbonden.

De nieuwe “Bond Personeel Openbaar Groen en Afvalbeheer” (BPOGA) wilt nieuw leven inblazen bij de leden en ze weer de moed geven geloof te hebben in de bond.

In dit kader bracht het bestuur van de BPOGA een kennismakingsbezoek aan minister Riad Nurmohamed, in aanwezigheid van directie en staf.

Tijdens deze ontmoeting gaf Donavan Grep, voorzitter van de BPOGA, te kennen dat na een onderzoek bij de arbeiders in de districten is gebleken dat er enorme ontevredenheid heerst onder de leden van de Algemene Bond Personeel Milieubeheer (ABPM).

Derhalve zal de nieuwe bond hard moeten werken aan verbetering van dit proces. Er kunnen echter niet 2 vakbonden opereren bij OGA.

Vervolgens werd aangevoerd dat middels een Algemene Leden Vergadering (ALV) moet worden uitgewezen welke de bewuste bond wordt die de medewerkers van OGA zal vertegenwoordigen.

BEKIJK OOK
Milieubewustzijnssessies voor jonge Miss-kandidaten

Directeur Bholanath Narain van OGA gaf op zijn beurt te kennen dat er niet alleen gelet moet worden op de rechten van de arbeiders, maar ook gekeken moet worden naar de plichten, want hier wordt heel weinig aan gedaan. De BPOGA krijgt verder de ondersteuning van de directeur.

OW-minister Nurmohamed stelde de nieuwe werknemersorganisatie in kennis dat alle vakbonden een handje mee moeten helpen met de sturing van het personeel.

Zij krijgen ook inzage in bepaalde documenten bij het nemen van beslissingen om zodoende op een correcte wijze invulling te kunnen geven aan de noden van de medewerkers.

De meeting werd afgesloten door de statuten van BPOGA te overhandigen aan OW-minister Nurmohamed.