Directoraat Cultuur ontvangt Organisatie Hindoe Media Suriname

Voor een kennismaking met de organisatie en om nader geïnformeerd te worden over haar activiteiten heeft Cultuurdirecteur Elvira Sandie een afvaardiging van het OHM-bestuur ontvangen.

De jaarplanning, de diverse radio – en televisieprogramma’s, lezingen, workshops, de noodzakelijke implementatie van de Hindustaanse muziek in het onderwijssysteem kwamen aan de orde.

Ook de publicaties en de culturele relaties met andere landen werden diepgaand bediscussieerd.

Het aangaan van culturele akkoorden is volgens OHM een must willen wij kennis en ervaring opdoen en ook meer aan onderzoek en trainingen doen.

Boeken werden door Amriet Gangaram Panday aangeboden aan de directie van het Directoraat Cultuur.(GFC)

Overige berichten