Directoraat Cultuur neemt voortouw bij behoud Inheemse talen

Het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het voortouw genomen om activiteiten te organiseren en of ondersteunen, die ertoe dienen te leiden dat de Inheemse talen in Suriname worden behouden.

Het startsein voor behoud van de inheemse talen in Suriname is tijdens een bewustwordingsactiviteit op dinsdag 19 maart gegeven op het directoraat.

Het directoraat Cultuur heeft het initiatief hiertoe genomen, omdat 2019 door de Verenigde Naties is uitgeroepen tot het internationaal jaar van de inheemse talen. De bewustwordingsactiviteit en alle andere die hierna volgen zullen ertoe moeten leiden dat steeds meer mensen worden geïnspireerd, in onder andere het schrijven van gedichten en verzorgen van lessen in deze talen.

Directeur Elvira Sandie en andere vertegenwoordigers van het directoraat en inheemse organisaties hebben toespraken gehouden, waarbij de nadruk werd gelegd op het belang van het behoud van de inheemse talen. “Je taal is onderdeel van jezelf. Je taal kennen is jezelf beter leren kennen.”

Voorzitter Josien Aloema, voorzitter stichting Amazone Markt Suriname, riep in de Caraïbische taal vooral de vrouwen op om vanaf de geboorte de kinderen niet alleen de taal, maar ook de gewoonten van hun cultuur aan te leren. Verder gaf de voorzitter aan dat ouders hun kinderen ook dienen te instrueren dit over te dragen aan hun nageslacht.

Verschillende inheemse organisaties maakten deel uit van dit geheel. Het Kathedraal Koorschool Suriname heeft de dag geopend met het zingen van het volkslied en daarna het vertolken van inheemse liederen in de Caraïbische en Arowakse taal.

Beleidsadviseur Erfgoed, Johan Roozer, zegt dat van hieruit concrete stappen zullen worden ondernomen, ten einde de inheemse talen te behouden, evenals alle andere talen in Suriname.

Juus Orasie, kenner van de Arowakse cultuur heeft in het bijzonder aan de leerlingen die aanwezig waren de verhalen voorgehouden over het ontstaan van de namen Paramaribo, Suriname en Palmentuin. Deze staan allemaal in verbinding met de inheemse geschiedenis van Suriname.

Overige berichten