fbpx

Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland traint functionarissen Marowijne

GFC NIEUWS- Het directoraat voor Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft een training georganiseerd voor een groep van ongeveer dertig ressortleiders, rayonleiders, geselecteerde telers en verwerkers van Marowijne.

De training moet bijdragen aan kennisvergroting, zodanig dat zij de voorlichting met betrekking tot voedselzekerheid in het binnenland kunnen verbeteren.

De kick-off vond maandag plaats te Moengo in de vergaderzaal van het commissariaat Marowijne (bestuursressort Zuid-West).

De training werd verzorgd door de trainers Jaap de Vletter en Ahmad Vreden, van het Van Hall Larenstein University of Applied sciences (VHL).

“We hebben gemeend deze mensen te ondersteunen en door middel van deze training zelf de verbetering van de landbouw ter hand te nemen”, zei DAOB-directeur Leeroy Jack.

“De mensen in Marowijne hadden sedert juli het verzoek gedaan om deze training te organiseren. Aangezien wij niet zelf over de kennis beschikten, hebben we die van buitenaf gehaald.

“De podosiri sector heeft veel potentie op dit moment, vandaar dat de training zich vooral daarop heeft gericht. Tijdens de training is er ook informatie verstrek gericht op de verbetering van de landbouwsector in zijn geheel en kan dus ook op andere producten en gewassen worden toegepast”, zei hij verder.

BEKIJK OOK
NH installeert commissie ter bescherming van Surinaams belang bij Iamgold

Het doel van de training is niet alleen gericht om de landbouw in het binnenland te bevorderen, maar ook om stafmedewerkers van het ministerie alsook verwerkers en telers van de nodige kennis en vaardigheden te voorzien. Tenslotte moeten deze deelnemers gekwalificeerd zijn om de informatie te delen met andere producenten in het veld.

Bij de training is onder meer aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: de hoogteligging van de grond, bodemstructuur en vruchtbaarheid van de grond, management en onderhoud. Ook zijn er sociaal culturele aspecten behandeld, zoals afstamming van grond of dorp en klimaat aspecten. De training is opgesplitst in 3 blokken.

Het eerste blok is gestart op 4 november en loopt tot en met 8 november. Het tweede blok wordt verzorgd in februari-maart 2020 en het derde blok in juni 2020. Blok 2 en 3 zullen elk twee weken duren.

Het DAOB heeft onder meer als taak om samen met de lokale gemeenschappen in het binnenland zorg te dragen voor een adequate voedselveiligheid.

Het directoraat moet de binnenlandbewoners die de traditionele landbouw uitoefenen, adviseren en begeleiden bij het introduceren van nieuwe en meer duurzame methoden om te produceren.