fbpx

Directieteam KPA compleet ingevuld

GFC NIEUWS- De onderbezetting op directieniveau binnen het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) zal vanaf 1 juni aanstaande tot het verleden behoren.
Zes officieren zijn op woensdag 20 mei na een kundige selectieprocedure benoemd tot onder directeuren bij het KPA. Hiermee is het directieteam van het KPA binnen de strafinrichtingen compleet ingevuld.
Uit een groep van 40 sollicitanten zijn er uiteindelijk zeven komen rollen. Er waren zes vacante posities die ingevuld moesten worden, waardoor één hunner een schaduw kandidaat is. Op basis van de reflecterende kandidaten is gebleken dat er heel veel potenties in de mensen van de organisatie zitten.
De directeur Operationele Diensten van het ministerie van Justitie en Politie, Olton Helstone, zegt dat de onderbezetting een heet hangijzer was en er moest een oplossing daarvoor gezocht worden. Hij betitelt daarom het moment van de toelating van de zes personen tot het directieteam een dankbaar moment. De selectiecommissie heeft zich kundig hierover gebogen en het resultaat is daar.
Helstone meent dat de nieuwe directieleden ervan bewust moeten zijn dat er rust nodig is in de organisatie om de beveiliging in de inrichtingen te garanderen. “De mensen moeten gemotiveerd worden om het werk te doen en daarin zit er een rol voor de directie. Hiermee moet er met tact worden omgegaan.”
Justitieminister Stuart Getrouw haalt aan trots te zijn op de groep en is ervan overtuigd dat ze een goede job zullen doen. “Laat niemand aan jullie karakter, integriteit en het geloof in de Almachtige komen. Want Hij alleen kan het voor jullie doen.”
Korpshoofd Regilio Blijd geeft de groep mee dat ze niet rancuneus moeten zijn. Ze moeten openstaan om ook te leren. Ook hij benadrukte dat er rust nodig is in de inrichtingen. “Ga niet uw eigen dingen doen, anders zal het mis lopen”, drukte hij ze op het hart.
De nestor achter het geheel, de consultant Georgetine Acton, zegt dat KPA in de lift is. Ze vraagt daarbij aan de nieuwe directieleden ervoor te zorgen dat de organisatie geen terugval krijgt. “U moet samen optrekken en geen concurrentie onderling in de inrichtingen creëren.”
Max Breinburg, KPA-bondsvoorzitter haalt aan dat het bestuur altijd voorstander ervan is om bij de invulling van functies binnenshuis te kijken. Hij is de mening toegedaan dat de mensen gegroeid zijn in de organisatie. Hij twijfelt er niet aan dat ze het in de nieuwe uitdaging goed zullen doen.

BEKIJK OOK
Vrouw brengt partner om het leven en vlucht het bos in