Directie SZF positief over besprekingen

GFC NIEUWS- De directie bij de Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) is positief over de gesprekken die vrijdag gevoerd zijn, nadat de bond besloot in beraad te gaan.
Tijdens de besprekingen zijn door de directie en de bondsvoorzitter afspraken gemaakt over zaken die worden opgepakt.
Voor de directie van het SZF was het belangrijk dat de dienstverlening naar de cliënten ook tijdens de actie van de bond niet in gedrang kwam.
De directie spreekt haar erkentelijkheid uit over de personeelsleden die uit hoofde van hun verantwoordelijkheidsbesef ervoor gekozen hebben de werkplek niet te verlaten en de dienstverlening aan de verzekerden voort te zetten.
Mede door dit besluit van delen van het personeel heeft ook op vrijdag de dienstverlening een vlot verloop gehad.
Om uit de impasse te geraken hebben de directie en de bondsvoorzitter een traject afgesproken en is wederzijds toegezegd dat hard gewerkt zal worden aan het oplossen van de vraagpunten.
Ook de bondsvoorzitter heeft erkend dat het SZF er is voor de gemeenschap en wenst dat zaken volledig worden genormaliseerd.

Overige berichten