fbpx

Directie Maretraite Mall reageert op berichten over veiling

Naar aanleiding van het artikel: “Maretraite Mall was gedoemd te falen” in een dagblad op donderdag 29 november zegt Kevin Li, onderdirecteur van de Maretraite Mall, dat de directie heel erg verrast is met bedoeld artikel en wel over alle negativiteit die de schrijver heeft neergepend in zijn artikel over de Mall.

“Gelet op het feit, dat de schrijver van het artikel noch rechtstreeks noch zijdelings is betrokken bij de activiteiten van de Mall verbaast het ons zeer waarom hij de Mall zo negatief heeft bejegend. Het behoeft geen betoog dat met de publicatie van de schrijver het imago van de Mall in ernstige mate is geschaad. Zijn artikel heeft de Mall veel schade toegebracht”, haalt Li aan in een persbericht.

“Wij begrijpen ook niet wat de schrijver bedoeld met: het Chinese fiasco. Een Mall kan toch niet aangeduid worden als een Chinese Mall, omdat de eigenaar een Chinees is. Er wordt toch ook niet gesproken over Creoolse-, Javaanse-, of Hindoestaanse Mall. Dit riekt zuiver naar racisme”, voert Li verder aan.

“Wij pretenderen niet dat wij de beste Mall hebben, doch wij zijn zeker dat onze Mall voordelen heeft gebracht voor ons land z.a.:
1. Scheppen van werkgelegenheid: a. in de beginfase ongeveer 5 jaar hadden 700 personen aldaar emplooi. b. thans 300 personen
2. Ondernemers krijgen ook de gelegenheid om een zaak op te zetten, thans zijn ongeveer 95% van de units bezet door Surinaamse ondernemers.
3. De belastingen moeten ook betaald worden door deze ondernemers.
4. Het koperspubliek Paramaribo Noord heeft ook een plaats waar zij buiten de stadsdrukte hum inkopen kunnen doen.
5. De Mall is ook toeristvriendelijk
6. Vanaf de opening van de Mall tot het jaar 2016 mochten de schoolkinderen gratis gebruik maken van onze moderne Playground.

BEKIJK OOK  Wereld Hypertensie Dag: blijf je bloeddruk regelmatig bijhouden

Ten aanzien van de eigenaar van de Mall kan volgens Li worden vermeld, dat hij op jonge leeftijd vanuit China naar Suriname is geëmigreerd en bezit thans de Surinaamse nationaliteit. Hij is begonnen met een groothandel en daarna de Mall opgezet met financiering van een lokale bank. “Uiteraard heb je bij grote investeringen ook grote schulden, doch trots dit alles hebben wij de Mall succesvol kunnen openen in het jaar 2006”.

Wat betreft het technisch gedeelte van de Mall geeft hij aan dat de Mall is gebouwd onder toezicht van het Architectenbureau Emanuels, terwijl alle tekeningen zijn goedgekeurd door het ministerie van Openbare Werken. De Mall voldoet ook aan alle eisen van de brandweer. Zij oefenen regelmatig controle uit.

Sedert de opening van de Mall in het jaar 2006 tot heden hebben er zich geen calamiteiten voorgedaan, zoals voorspeld door een Nederlandse Architect die toevallig in Suriname was. Hiermede is volgens Li alles wat de Nederlandse Architect naar voren heeft gebracht gelogenstraft.

Wat betreft de veiling van de Mall kan worden vermeld, dat de veiling hiervan is aangehouden (vide publicatie in het dagblad “de Ware Tijd” van 1 december 2018)

“Naar dezerzijds oordeel hebben wij zeker bijgedragen aan de opbouw van het land. De eigenaar van de Mall heeft alles wat hij heeft verdiend weder geïnvesteerd in het land. Alleen een grote tegenvaller is, dat vanwege de heersende recessie in het land, enkele unithouders zijn vertrokken uit de Mall, vanwege de geringe koopkracht van het publiek. Hierdoor konden zij de huur niet betalen. Wij konden vanwege de verplichtingen tegenover de bank jammer genoeg ook niet tegemoet komen met verlaging van de huur”, zegt Li.(GFC)