fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Directie Hakrinbank tevreden over boekjaar 2017

De Hakrinbank heeft in het boekjaar 2017 bevredigende bedrijfsresultaten geboekt. Deze kwamen tot stand in een klimaat van voortdurende, doch afnemende economische onevenwichtigheid en aanhoudende teruggang bij de op de binnenlandse afzetmarkt gerichte ondernemingen. De hoge omgevingsrisico’s noodzaakten tot een streng risicomanagement en tot een prudent kredietbeleid die op hun beurt invloed hadden op de groei en rentabiliteit van ons bedrijf. “Bezien in het licht van deze ontwikkelingen zijn wij niettemin content met de gerealiseerde bedrijfsresultaten in 2017”, schrijft de directie in het jaarverslag van maandagavond werd gepresenteerd.

Het geconsolideerd balanstotaal steeg met 23% tot SRD 4,14 miljard. De groei heeft zich ook voortgezet in de eerste helft van 2018.

De geconsolideerde winst vóór belastingen steeg met 19% tot SRD 54,7 miljoen, door de toegenomen intrestbaten en provisies en de beheerste kostenontwikkeling.

Het resultaat uit financiële transacties nam af met 79% tot SRD 3,3 miljoen doordat er in tegenstelling tot het vorig boekjaar, vanwege de stabiele wisselkoers, nauwelijks koersresultaten werden geboekt op de eigen vreemde valutapositie.

Dochteronderneming, de Nationale Trust- en Financieringsmaatschappij (NTFM), boekte bevredigende resultaten die boven de doelstellingen van het jaarplan en de begroting lagen. Het balanstotaal steeg met ruim 5% tot SRD 279,2 miljoen, vooral door toename van de activaposten “Objectfinancieringen” en “Persoonlijke leningen”. De winst vóór belasting steeg met 65% tot SRD 10,2 miljoen, mede door toename van de interestmarge en een beheerste kostenontwikkeling. Ook de kwaliteit van de kredietportefeuille verbeterde.

OOK INTERESSANT
Reeks explosies verwoesten drie Surinaamse geldwisselkantoren in Amsterdam

In het boekjaar 2017 heeft Hakrinbank Real Estate, die zich ten doel stelt het kopen, verkopen en/of exploiteren van onroerende goederen, nauwelijks activiteiten ontplooid, vanwege de verder verslechterde onroerend goed markt. Het balanstotaal nam af met bijna 2% tot SRD 6,2 miljoen. Ook werd er een operationeel verlies geleden van SRD 124 duizend, iets minder dan in het voorgaande boekjaar.

Over het boekjaar 2017 zal een dividend in contanten worden uitgekeerd van SRD 16,80 per aandeel van nominaal SRD 0,15 uit te keren. In september werd interim-dividend uitgekeerd van SRD 6,00, waardoor het slotdividend SRD 10,80 bedraagt. De dividenduitkering is in lijn met het vastgestelde kapitaal- en dividendbeleid van de vennootschap.

De koers van onze aandelen op de Surinaamse Effectenbeurs bleef gedurende het gehele jaar 2017 constant op SRD 408, zodat aan de stijgende trend een einde kwam. Dit hield mogelijk verband met de mindere economische ontwikkelingen en de weerslag daarvan op het bedrijfsleven en het bankwezen. Door de uitkering van stockdividend steeg de marktkapitalisatie van de bank met ruim 4% naar SRD 213,4 miljoen.

Foto: De directie van de Hakrinbank.
(GFC)