fbpx
Directie EBS betreurt misleidende informatie over CLAD-onderzoek

Met verbazing heeft de directie van de N.V. Energiebedrijven Suriname de afgelopen dagen via de media kennis genomen van de onjuiste weergave van delen uit het rapport van het onderzoek van de Centrale Landsaccountant Dienst (CLAD) naar gestelde onregelmatigheden binnen haar bedrijfsvoering.

De EBS distantieert zich van deze misleidende informatie en protesteert nadrukkelijk tegen de manier waarop het vertrouwelijk rapport van de CLAD wordt misbruikt. Zonder bronvermelding en enige vorm van wederhoor is informatie uit het rapport uit zijn context gehaald en bekend gemaakt, kennelijk met als doel het schaden van de reputatie van het bedrijf en van haar leiding en beïnvloeding van de publieke opinie.

De directie benadrukt bij dezen dat informatie uit dit rapport niet in handen van onbevoegden terecht mag komen. In het zogenoemd assurance-rapport van de CLAD, heeft de CLAD de rechtsregels en spelregels m.b.t. het gebruik van de informatie in dit rapport nadrukkelijk vastgelegd.

“Het assurance-rapport is opgesteld voor de Minister van Financiën, het Openbaar Ministerie in de persoon van de waarnemend procureur-generaal bij het Hof van Justitie, de Raad van Commissarissen en de waarnemend algemeen directeur van de N.V. Energiebedrijven Suriname.

De directie wil erop wijzen dat jet rapport uitsluitend bestemd is voor bovengenoemde verspreidingskring en mag niet worden verspreid of gebruikt door anderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de CLAD. Met het door onbevoegden verspreiden van informatie uit het rapport is er sprake van het opzettelijk schenden van voormelde regel met allerlei schadelijke gevolgen van dien, ook voor wat betreft de kwaliteit van het rapport zelf en haar bruikbaarheid.

Tegen deze achtergrond wil de EBS daarom zich zoveel mogelijk onthouden van commentaar op de verkeerde berichtgeving in de media. Echter heeft zij er belang bij om puur ter illustratie twee feitelijke onjuistheden thans recht te zetten, maar zal het onderzoek van de CLAD, uit respect voor dit orgaan en voor een juiste gang van zaken, niet publiekelijk bespreken. Zij zal ter bestemde plaatse op de door haar te bepalen wijze op het rapport ingaan.

Scheefinkopen: niet waar

De Divisie Inkoop van de EBS heeft op basis van de kritische niveaus van magazijnvoorraden in 2013 ten behoeve van Aansluitingen en Distributie een prognoselijst 2014 samengesteld op basis van historische verbruiksdata over 2011, 2012, 2013 met een surplus van 25% t.b.v. de door de overheid in de districten uit te voeren Crash Programma Elektrificatie.

Op deze lijst zijn 147 items opgebracht. Hiervan zijn slechts 53 items geleverd op basis van de financieringsovereenkomst met Superior Contracting. De overige 94 items hebben wij met eigen middelen zelf rechtstreeks bij onze leveranciers ingekocht. In de berichten wordt melding gemaakt dat de EBS o.a. geen kWH-meters, zou hebben aangekocht ter aansluiting van onze klanten. Dit is feitelijk niet alleen een onjuiste weergave maar ook onlogisch. In 2014 heeft EBS immers 9595 klanten aangesloten of van een nieuwe kWH meter voorzien.

Onderstaand tabel geeft een overzicht van de 2013 en 2014 ingekochte kWH meters.

ebs tabel

Meer dan vier miljoen Euro weg, te veel betaald : Niet waar

De EBS heeft op basis van een financieringsovereenkomst van de financier facturen ontvangen voor de geleverde materialen. Vanwege een dispuut over de prijs van de geleverde goederen heeft slechts een deelbetaling plaatsgevonden. Ruim vier miljoen euro is daarom (vermeld in het CLAD rapport) niet betaald aan deze leverancier. EBS en de leverancier zijn in gesprek over een voor beide partijen aanvaardbare oplossing.

De media roepen wij tot slot op om in deze voor het bedrijf belangrijke transformatie fase, nieuwsberichten uit welke bron dan ook eerst te verifiëren bij de afdeling Public Relations van de EBS, alvorens deze te publiceren.

De directie van de EBS

Meer nieuws

28 nieuwe Covid-gevallen, 18 genezen

GFC NIEUWS- Donderdag op vrijdag zijn er 28 nieuwe Covid-19-gevallen genoteerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…