Directie AZP zal optreden tegen personeel dat zich niet houdt aan Covid-richtlijnen

GFC NIEUWSREDACTIE- In een interne circulaire vraagt de directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) om zich te houden aan alle Covid-richtlijnen.

Zoals bekend zijn wij in de 3e covid-19 golf beland en hebben ook de Britse, Zuid —Afrikaanse en Braziliaanse variant van het coronavirus hun intrede gedaan in Suriname.

Ten overvloede wordt hierbij nogmaals een dringend beroep op u gedaan om u te houden aan de door het ministerie van Volksgezondheid afgekondigde Covid-19-maatregelen, nationaal protocol (mond-neusbedekking, handhygiëne en 1 1/2 meter afstand in acht nemen) en de interne richtlijnen op de werkvloer, haalt de directie aan.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Toename 30- plussers coronapatiënten op Intensive Care Units buurland moet waarschuwing zijn voor Surinamers

Leidinggevenden van elke afdelingen zijn belast met de controle, toezicht op naleving en handhaving van deze maatregelen en interne richtlijnen. De afdeling HSEQ belast met de monitoring, zal gevraagd en ongevraagd de afdelingen bezoeken.

Zowel de leidinggevenden als de afdeling HSEQ hebben de bevoegdheid om terstond op te treden en zullen misstanden rapporteren aan de directie.

De directie zal niet nalaten om sancties te treffen conform de personeelswet, indien men zich niet houdt aan de maatregelen en de interne richtlijnen.

Overige berichten