fbpx

Directeur Operationele Diensten Justitie Lucretia Redan ontheven

De directeur Operationele Diensten op het ministerie van Justitie en Politie, Lucretia Redan, is uit haar functie ontheven.

Het is nog niet duidelijk waarom Redan het veld moet ruimen en wie haar plaats zal innemen.

Voor enige tijd maakte Redan deel uit van het Ondersteuningsteam Korps Politie Suriname. Dit team was ingesteld in 2017 om het vertrek van de toenmalige korpschef Agnes Daniël op te vangen.

BEKIJK OOK
Kinderen Coeroeni binnenkort voor het eerst naar school

Daarvoor was Redan onderdirecteur Consulaire Zaken op het ministerie van Buitenlandse Zaken en hoofd Human Resources Management van het Korps Politie Suriname.

Toen in september 2014 de post van zaakgelastigde vrijkwam in Nederland, volgde Redan Chantal Doekhi op. In 2017 werd ze teruggeroepen als diplomaat.