fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Directeur OLIBIS eist intrekking aangifte binnen 24 uur

GFC NIEUWS- Otmar Sibilo, eigenaar en directeur van OLIBIS, tevens zakenpartner van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) eist dat een aangifte die recentelijk tegen hem is gedaan binnen 24 uur wordt ingetrokken.
Enkele burgers en vertegenwoordigers van politieke organisaties deden anderhalve week terig aangifte tegen de president-commissaris van de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Andy Rusland, en Sibilio.
Volgens de aangifte zouden die twee zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan overtreding van de Anti-Corruptiewet en zou de EBS enorm zijn benadeeld.
De aanmerkelijke kans bestaat dat naast vernoemde personen mede-daderschap, dan wel medeplichtigheid van anderen in deze zaak tezamen en in vereniging vereist moet zijn geweest voor realiseren van de grootschalige benadeling van de EBS en/of de Staat. Een en ander zal uit het strafrechtelijk onderzoek nader blijken, staat vermeld in de aangifte.
De financieel belabberde positie van de EBS en de zwakke bestuursstructuren ten gevolge van partijpolitieke bemoeienis binnen de EBS biedt kwaadwilligen de mogelijkheid om hier misbruik van te maken.
De strategie die dus wordt gevolgd is (1) een aanbesteding organiseren wetende dat er geen financiële middelen ter beschikking zijn om te betalen, (2) best scorende partijen afwijzen op grond van het feit dat zij niet wensen te financieren, en dan (3) kiezen voor partij X omdat die zoals vooraf gearrangeerd wel met een financieringsvoorstel op de proppen komt.
Er is geen toets van doelmatigheid meer en de plicht van aanbesteding wordt moedwillig omzeild. De strategie van OLIBIS is om zich tussen de EBS en de “werkelijke” leveranciers te positioneren en dan gebruik te maken van haar connecties met de EBS. Het bedrijf is in feite een lege huls die puur wordt gebruikt om corruptie te faciliteren, werd aangehaald in de aangifte.
Als een leverancier zaken wil doen met de EBS, wordt zij verplicht met OLIBIS als partner samen te werken. OLIBIS verkrijgt het contract met de EBS en huurt de werkelijke leverancier dan in om het werk uit te voeren. OLIBIS heeft dan verder geen rol afgezien van ervoor waken dat het geld blijft binnenstromen, staat in de aangifte.
De advocaten van Sibilo eisen dat de aangifte bij het parket van de procureur-generaal binnen 24 uur wordt ingetrokken. Sibilo moet daarbij per deurwaardersexploot op de hoogte gesteld worden, met een kopie van de intrekking.
Daarnaast moet de intrekking binnen 24 uur publiekelijk gemaakt worden door publicatie daarvan in lokale media en op social media.
De advocaten stellen dat er rechtsmaatregelen getroffen zullen worden mochten de indieners in gebreke blijven om gevolg te geven aan de sommatie.
Naast de rechtsmaatregelen zullen ook alle kosten die gepaard gaan met het rechterlijk proces, voor rekening komen te staan van de indieners.
De indieners worden aansprakelijk gehouden voor alle eventuele schade die Sibilo lijdt als gevolg van de aangifte. Sterker nog; de advocaten zullen niet schromen om de waarde van die schade af te wentelen op de indieners.

OOK INTERESSANT
Contractors Haukes radeloos, arbeidsovereenkomst beëindigd door ZiJin