Directeur-Generaal Cariforum en ambassadeur EU bezoeken Buza-minister

De ambassadeur van de Europese Unie, Jerney Videtič, en de Directeur-Generaal van het Cariforum directoraat, Percival Marie, hebben beleefdheidsbezoeken gebracht aan Yldiz Pollack-Beighle, minister van Buitenlandse Zaken.

Tijdens deze ontmoetingen is bijzondere aandacht besteed aan de noodzaak om het contact met de EU te intensiveren op basis van de nationale prioriteiten van Suriname. Partijen hebben ook gekeken naar hoe hier het best invulling aan kan worden gegeven, in de toekomst.

Met de EU-vertegenwoordiger is onder meer gesproken over de bilaterale aspecten binnen de samenwerking, Visa waiver, voortgang van de politieke dialoog en het aanbod van capaciteitsversterking. In dit verband is het de wens van de minister dat projecten zo spoedig mogelijk worden goedgekeurd welke vallen binnen het kader van het Europees ontwikkelingsfonds.

Minister Pollack-Beighle heeft haar erkentelijkheid uitgesproken aan de Directeur-Generaal van het CARIFORUM- Directoraat voor de ondersteuning aan het Nationaal Post-Cotonou Seminar.

Tijdens het onderhoud met Percival Marie is onder meer benadrukt het belang van het intensiveren van de samenwerking tussen de drie regio’s van de ACP, met name de Afrikaanse en Caraïbische landen en de landen in de Stille Zuidzee.

Overige berichten