Directeur CBB: Ik heb nooit persoonlijke informatie van burgers gedeeld met Richano Santokhi

anastacia pokie

GFC NIEUWSREDACTIE – In een reactie op social media verduidelijkt de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in Suriname, Anastacia Pokie, dat zij nimmer persoonlijke informatie van burgers heeft gedeeld met Richano Santokhi, de zoon van de president.

Hieronder haar reactie:

In het voice-bericht dat onlangs is uitgelekt, beweer ik dat ik nooit informatie van derden aan de heer Richano heb verstrekt, noch heb ik ooit enige wet met betrekking tot geheimhoudingsplicht overtreden.

Wat wel in het voice-bericht is vastgelegd, is dat ik in het verleden verzoeken van hem heb ontvangen en dat ik deze met respect heb behandeld.

Nu moet duidelijk worden gemaakt dat deze verzoeken niet betrekking hadden op het delen van informatie van burgers met hem. Het voice-bericht was specifiek voor hem bedoeld en niet voor openbare verspreiding. Daarom heb ik geen details verstrekt over de aard van de verzoeken, omdat hij daar al van op de hoogte was.

Omdat dit bericht nu echter breder bekend is geworden, voel ik me verplicht om het aspect van deze verzoeken te verduidelijken.

Zoals velen die dit bericht lezen wellicht weten, ontvang ik dagelijks verzoeken van ambtenaren en burgers van alle lagen van de samenleving om aandacht te vragen voor problemen die ze persoonlijk hebben besproken.

OOK INTERESSANT
Brunswijk en Somohardjo zijn slachtoffers van ongegronde aantijgingen, zeggen aanhangers

Afhankelijk van de aard van de zaak, bekijk ik of er mogelijke oplossingen zijn (aangezien bevolkingsadministratie soms complex kan zijn) of ik probeer de zaak, gezien de urgentie, sneller af te handelen.

In het verleden heeft de heer Richano enkele problematische gevallen die burgers met hem bespraken aan mij voorgelegd, waarbij we samenwerkten aan mogelijke oplossingen. Het is belangrijk op te merken dat deze verzoeken nooit betrekking hadden op het delen van burgerinformatie met hem.

Helaas is er onlangs een misverstand ontstaan toen hij vroeg om gegevens van een burger te verifiëren en deze via een app naar hem te sturen. Dit verschilt van eerdere verzoeken, waarbij het ging om documenten van burgers die bij het CBB waren ingediend en problemen ondervonden. Ik heb negatief gereageerd op dit verzoek en hem de procedure uitgelegd die geldt voor personeel werkzaam op een consulaat.

Helaas heeft deze weigering en de daaropvolgende gebeurtenissen niet goed uitgepakt bij de heer Richano. Hij heeft geprobeerd aan te tonen (zoals hij zelf heeft verklaard tijdens een interview met DTV) dat hij buiten de procedures om toegang kon krijgen tot informatie. Dit heeft hij me op een provocerende manier laten weten via berichten.

OOK INTERESSANT
Overvloed aan kritiek op Santokhi, maar een schrijnend gebrek aan oplossingen

Ik betreur dat ik de verleiding niet heb kunnen weerstaan om te reageren op zijn berichten en handelingen. Dit leidde tot het voice-bericht dat nu wijdverspreid is in het hele land. Ik vind het echter betreurenswaardig dat hij dit bericht heeft doorgestuurd.

Wat betreft het delen van informatie van burgers met de heer Richano, dit heb ik nooit gedaan, zoals hij zelf heeft bevestigd in zijn interview. Hij heeft duidelijk gemaakt welke soorten zaken het betrof, waarbij ik op zijn verzoek heb geholpen, maar dit omvatte nooit het delen van informatie van burgers.

Voor mij is het nooit van belang geweest wie een probleemzaak bij mij heeft gemeld, maar wat het precieze probleem is. Dit helpt ons om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Hoewel dit verhaal veel complexer is dan hier beschreven, hoop ik dat deze verklaring uw vragen heeft beantwoord. Als u nog steeds twijfels heeft, adviseer ik u om, voor de zekerheid, een groep juristen te raadplegen en het Openbaar Ministerie te vragen om te onderzoeken of ik de wet op de geheimhoudingsplicht heb overtreden. Ik zal volledig meewerken aan een dergelijk onderzoek,” aldus Pokie.