Diplomatieke instituten Suriname en Indonesië werken samen

‘Uitwisseling van ervaringen en beste voorbeelden bij het opstellen van diplomatieke trainingen’ is de titel van een driedaagse workshop. Deze workshop is georganiseerd door het Surinaams Diplomaten Instituut (SDI) van het ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met het Diplomaten Instituut van Indonesië, het Centrum van Education en Training’ (CET).

Vanuit Jakarta is een delegatie, onder leiding van de directeur van de CET, Yayan Ganda Hayat Muljana, afgereisd.

Middels deze workshop zal uitwisseling van kennis plaatsvinden en worden nagegaan hoe ingespeeld kan worden op het nieuw curriculum van de SDI, om te geraken tot een lange termijn projectvoorstel. De samenwerkingsgebieden zijn onder andere uitwisseling van deskundigen en studenten en virtuele bibliotheek.

De delegatie heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack Beighle. De Bewindsvrouwe gaf aan zeer verheugd te zijn met het, in december 2018, getekende ‘Memorandum of Understanding’ inzake de samenwerking tussen beide instituten in de marge van de 11de Bali Democracy Forum.

Voorgesteld is daarbij dat technici werken aan een concept werkplan om gestalte te geven aan de implementatie van de getekende overeenkomst.

Het ministerie heeft ook het voornemen om via het Surinaams Diplomaten Instituut in de toekomst ook aan de landen in onze regio trainingen aan te bieden.

Aan Indonesië is dan ook ondersteuning gevraagd voor dit groot voornemen.
De driedaagse workshop wordt van 25 – 28 maart gehouden en wordt afgesloten met een veldbezoek.

Overige berichten