fbpx

Dip in economie tot nu toe geschat op 2.8%

GFC NIEUWS- De dip in de economie door COVID-19 is tot op dit moment voor dit jaar geschat op 2.8%.
Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, die een beeld gaf van de macro-economische impact tot zo ver, spreekt van een behoorlijk verlies aan belastingen.
De 2.8% heeft als resultaat een enorme afname van de overheidsinkomsten. Daartegenover staat dat de overheidsuitgaven voor bijna 33% uit de lonen en salarissen bestaan; voor 33% aan subsidies en transfers; aan kapitaalsuitgaven 16%; rentebetalingen 9% en operationele kosten. De eerste schattingen van de overheidsafname liggen rond de 40-50%. Echter hoopt de regering dat de economie zich verder kan gaan oppakken.
Om de slagen van de crisis op te vangen is er een Noodfonds van SRD 400 miljoen bij wet vaststelt. Daarenboven komt er ook Productiefonds van SRD 300 miljoen. Het Noodfonds dient als overbruggingssteun aan de getroffen personen en bedrijven en volgens minister Hoefdraad verhoogt dit de uitgaven drastisch. “Als er een zware wissel is op de staat is er ook een zware wissel op het bedrijfsleven en het personenverkeer”, aldus de bewindsman. De staat heeft echter de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het brood op tafel komt.
Aanpak gezondheidssector belangrijk element
Minister Hoefdraad merkte op dat de aanpak in de gezondheidszorg een belangrijk element is geweest in het feit dat COVID-19 tot nu toe goed onder controle is gehouden.
Deze aanpak van de gezondheidszorg begon niet in januari, maar direct na de zware crisis van 2015-2016 waarbij honderden miljoenen gepompt zijn in de gezondheidszorg. Dit heeft een zekere weerbaarheid met zich meegebracht en met het vrij deskundig managen van de crisis heeft deze aanpak ons land behoed van de enorme schaal waarop COVID-19 is uitgebroken in andere landen en landen die heel dicht bij ons zijn.
Nu de zaak onder controle is, is het aldus minister Hoefdraad, tijd om na te gaan wat het andere menselijk leed is, de zware wissel op de economische bedrijvigheid en de besteedbare inkomens.

BEKIJK OOK
Man op heterdaad betrapt door politie tijdens diefstal elektriciteitskabels