fbpx

Dinsdag wegomlegging in verband met jaarrede president

GFC NIEUWS- In verband met de te houden Buitengewone Openbare Vergadering op dinsdag 29 september om 10.00 uur waarin door president Chandrikapersad Santokhi een uiteenzetting zal worden gegeven van het te voeren beleid en door de regering de ontwerpbegrotingen voor het dienstjaar 2021 zullen worden aangeboden, zal het verkeer vanaf 08.00 uur zal worden omgelegd.
Het gaat om de navolgende kruisingen:
1. H.A.E. Arronstraat/Grote Combéweg
2. Kleine Waterstraat/Van Rooseveltkade.
Vermeldenswaard is dat het rijverkeer dat komt vanuit de richting van de Kleine Waterstraat, voorlangs De Nationale Assemblee omstreeks 08.00 uur eveneens zal worden omgeleid en wel vanaf de kruising gevormd door de van Sommelsdijckstraat en het mr. Rietbergplein, hetgeen tot na de Buitengewone Openbare Vergadering zal plaatsvinden.
Ook wordt een beroep gedaan op het personeel van de omliggende kantoren hun voertuigen op die dag niet te parkeren binnen de veiligheidszone, welke wordt omgeven door de navolgende wegen, t.w.:
1. de Waterkant vanaf de H.A.E. Arronstraat tot het Hoekhuis c.q. de straat voorlangs Dixie bar;
2. de straat voorlangs Dixie bar tot de Mr. F. Lim A Postraat;
3. de Mr. F. Lim A Postraat tot de straat voorlangs Dixie bar;
4. op de parkeerhavens vóór het gebouw van De Nationale Assemblée;
5. op het trottoir rondom het Onafhankelijkheidsplein;
6. op het trottoir rondom het Vlaggenplein;
7. op het trottoir rondom het Monument der Gevallenen
Op de weggebruikers en het personeel van de omliggende kantoren wordt een beroep gedaan met het bovenstaande rekening te houden en bevelen en aanwijzingen van de Politie ter plekke stipt op te volgen. Voertuigen die binnen de veiligheidszone geparkeerd staan zullen op kosten en risico van de eigenaren worden weggesleept naar een plaats van berging.
Heel belangrijk is dat degene die door de voorzitter van De Nationale Assemblee is uitgenodigd om de Buitengewone Openbare Vergadering bij te wonen de uitnodigingskaart van de voorzitter bij zich moet hebben om waar nodig te tonen aan de dienstdoende politieambtenaren ten einde door gelaten te worden om de vergadering bij te wonen.

BEKIJK OOK
Voorlopig geen straatacties Organic