Dikan onderstreept belang hoorzittingen

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) vindt het ontzettend belangrijk dat er jaarlijks hoorzittingen worden gehouden. Behalve het feit dat dit bij wet is vastgesteld, is het van eminent belang dat de burger in de gelegenheid wordt gesteld om zaken aan te kaarten die meteen worden opgenomen in een ressortplan.

De plannen, vervat in een districtsplan, worden vervolgens aangeboden aan de minister van Regionale Ontwikkeling. De RO-minister dient op zijn beurt de totale begroting in aan de minister van Financiën en andere desbetreffende ministeries.

Het is een goed democratisch instrument, waarbij de totale bevolking van alle lagen betrokken wordt om hun stem te laten horen, geeft de minister in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut aan. Hoorzittingen passen binnen het beleid van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, voor wat betreft de decentralisatiegedachten en burgerparticipatiegedachten. Volgens de minister moeten wij deze momenten niet gebruiken om alleen routine zaken aan te halen, zoals het ophalen van trenzen en aanpakken van wegen, maar ook aangrijpende punten naar voren brengen.

Als voorbeeld noemt hij het district Para waar minimaal 47 recreatieoorden staan geregistreerd, welke men wil maken als ontspanningsdistrict. Om dat te doen zijn er goede wegen nodig die naar de verschillende oorden toe lijden.

”Als district moeten wij bekijken hoe toeristen kunnen worden aangetrokken en geaccommodeerd en op welke wijze de districtsmensen kunnen worden opgeleid in die branche, zodat die kunnen worden ingezet bij de verschillende recreatieoorden”, aldus de bewindsman.

Het is volgens de voorlopige rapportage gebleken dat de hoorzittingen als een klachtenforum worden gebruikt. De bedoeling is, dat er tijdens de hoorzittingen discussies op gang komen met eenduidige visies die gedragen worden door het hele district.

Het dagelijks onderhoudsmanagement van het district houdt zich bezig met kleine zaken die door het commissariaat zelf kan worden aangepakt, zoals het ophalen van trenzen, het vervangen van een lamp, kleine onderhoudsbeurten aan bruggen en wegen.

De hoorzittingen die in 2018 worden gehouden worden opgenomen in de begrotingen van 2019. De begrotingen worden vervolgens opgenomen in de plannen van verschilende ministeries, zodat die tot uitvoering kunnen worden gebracht.(GFC)

Overige berichten