fbpx

Dijk te Weg naar Zee tot gevarenzone verklaard

GFC NIEUWS- De dijk te Weg naar Zee verkeert al geruime tijd in een enorme kwetsbare staat.
Ondanks het feit dat het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) onlangs zorgde voor herstelwerkzaamheden is de dijk wederom doorbroken door de druk van het machtige zeewater.
De ontstane situatie was de aanleiding waarom minister Riad Nurmohamed samen met zijn collega Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) een bliksembezoek brachten aan het gebied. Dit gebeurde op 18 oktober , waarbij is besloten om dit gebied vooralsnog tot een gevarenzone te verklaren.
Er is na overleg besloten om middels een duidelijke kaart aan te geven welk specifiek gebied te Weg naar Zee tot de gevarenzone behoort. Een dijk bouwen of het planten van Mangrovebomen zal veel tijd in beslag nemen. Deze zone is achteraf gezien niet geschikt voor woningbouw of het opzetten van bedrijven en hadden er nooit vergunningen moeten worden uitgegeven.
Nu moeten maatregelen worden getroffen door concreet aan te geven welke gebieden langs de zee of de rivieren bij hoge waterstanden kunnen overstromen. Minister Nurmohamed is van mening alle dijken in kaart te brengen, zodat de locatie duidelijk door middel van borden kan worden aangegeven. Ook zullen borden worden geplaatst om de risicogebieden aan te geven, zodat er daar geen percelenverkoop plaatsvindt voor tuin- of huizenbouw. Middels wet en regelgeving wilt de minister deze onveilige zone verklaren tot beschermde gebieden.
De bewindsman beschrijft de situatie aan de Brantimakaweg te Weg naar Zee als zeer ernstig. Hij benadrukt dat er meer voorlichting moet komen rakende de situatie in deze straat, waarbij een deel van de bewoners hun erf goed hebben beschermd, terwijl het andere deel het niet in staat is, waardoor het gevaar van overstroming blijft bestaan.
Desalniettemin verkeert dit gebied op dit moment in een heel kritische situatie. Er zijn studies gedaan en gezocht naar oplossingsmodellen, maar de enige werkbare optie op dit moment is het onmiddellijk overgaan tot de Brantimakaweg te gebruiken als een dijk. Er zijn opties om aan weerszijden van de weg Bamboebomen te planten en zodoende de weg als dijklichaam te gebruiken. Voor dit moment zou deze optie de meest goedkope en minst tijdrovende oplossing zijn.
“Vijf jaar geleden was er een wet in het parlement ingediend van de beschermde gebieden, helaas is die nooit goedgekeurd anders waren wij stappen verder en was dit niet gebeurd,” aldus de OW-minister.

BEKIJK OOK
Man (61) dood aangetroffen in woning