Digitale Recherche KPS heeft nu een app-nummer

De afdeling Digitale Recherche van het Korps Politie Suriname heeft nu een app-nummer. Op dit app-nummer kunnen foto’s en videomateriaal worden verzonden die gebruikt kunnen worden voor eventuele strafrechtelijke onderzoekingen.

Naast het app-nummer 8744580, kunnen eventuele foto’s en beeldmateriaal met betrekking tot een gepleegd strafbaar feit ook worden verstuurd via de Facebookpagina van het Korps Politie Suriname en wel in het postvak messenger.

Aan de samenleving wordt gevraagd zoveel mogelijk gebruik te maken van de twee mogelijkheden om zodoende informatie over een strafbaar feit te delen met de politie.

“Criminaliteitsbestrijding een zaak van u en de politie”, aldus het KPS.(GFC)

Overige berichten