Dienstverlening SZF niet gestopt

GFC NIEUWS- De adviezen en maatregelen omtrent COVID-19 van de Surinaamse autoriteiten nopen de Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) verantwoordelijkheid te nemen in het niet verder verspreiden van het virus.
De richtlijnen van de autoriteiten worden door het SZF heel serieus genomen, zegt directeur Rick Kromodihardjo.
In het kader van bovenstaande heeft het SZF ingaande 23 maart de publieke hallen gesloten voor het publiek. Echter, dit betekent geenszins dat daarmee de dienstverlening is gestaakt.
De dienstverlening is aangepast middels digitale processen die te volgen zijn via de website (www.szf.sr). Dit heeft als voordeel dat onze cliënten middels digitale oplossingen worden bediend en op die manier niet van huis hoeven voor het doen van zaken bij het SZF.
De dienstverlening gaat onverkort door, hetzij met gewijzigde processen waarbij wij veel meer gebruik zullen maken van digitale meldingen via e-mail, Whatsapp en inbellen. Voorzieningen en verlenging van de geldigheidsduur van de kaarten zullen op bovengenoemde manier ook door gecommuniceerd worden naar de begunstigden.
Zowel de dienstverlening als de zorginkoop bij de dienstverleners blijven gegarandeerd. Met ingevoerde maatregelen vormt het SZF geen uitzondering op alle andere bedrijven die uit hoofde van hun verantwoordelijkheid hun diensten aanpassen aan de huidige omstandigheden.
De digitale diensten zijn te bereiken via:
Aanvraag nieuwe verzekering: [email protected]
Premiebetaling Vrijwillig Verzekerden: [email protected] of +597 722 10 36 (whatsapp/sms)
Verlenging geldigheidsduur Verplicht Verzekerden: [email protected]
Restitutie: +597 881 44 65 of +597 863 73 18 (whatsapp/sms)
Thuiszorg: [email protected]
Ontheffingen: [email protected]

Overige berichten