Dienstverlening KPS aangescherpt

De minister van Justitie en Politie (Juspol), Stuart Getrouw, zegt vol zelfvertrouwen dat de middelen voor het aanscherpen van de dienst nu vrijkomen en verwijst naar de onlangs ter beschikking gestelde voertuigen aan het Korps Politie Suriname (KPS).

Volgens de minister worden langzaam, maar zeker de middelen door de overheid vrijgesteld. “Een bijdrage wordt ook geleverd vanuit de samenleving, want er is een goede samenwerking met verschillende NGO’s, en ook de private sector, eenieder levert een bijdrage”, benadrukte de minister in het programma Opinie.

Minister Getrouw geeft aan nu bezig te zijn met het maken van een risicoanalyse. Gestart is met het district Wanica. Het gebied wordt opgedeeld en het criminaliteitscijfer wordt dan bepaald. Daarna zullen in de gebieden waar het percentage het hoogst is containers worden geplaatst, waarin manschappen zullen worden gestationeerd. Deze aanpak zal ervoor zorgen dat de zichtbaarheid van de politie wordt vergroot en de reactietijd wordt verkort. Volgens de minister zal deze werkwijze het veiligheidsgevoel vergroten.

“Hetzelfde zal ook gebeuren in het Oosten. Men is nu bezig een risicoanalyse te maken en daarna zal er een gedegen plan worden geformuleerd. Op basis daarvan zullen er meer manschappen worden ingezet. De politie is wel aanwezig in het Oosten, maar het gaat in deze om de efficiëntie en effectiviteit om ook daar de criminaliteit te bestrijden”, zegt de minister.

Overige berichten