fbpx
Dienstbaar en integer leiderschap essentieel voor de ontwikkeling van Suriname

Het VPF wil investeren in het ontwikkelen van meer leiderschapsvaardigheden bij vrouwen die deelnemen en bereid zijn deel te nemen in besluitvorming.

Global Leadership Summit

Tijdens een tweedaagse Global Leadership Summit in Thalia op 3 en 4 juli 2015 zijn diverse inspirerende leiders aan het woord gekomen. Hierbij enkele delen uit de speeches van enkele leiders. De ervaringen zijn herkenbaar in Suriname.

Acties van succesvolle leiders

Integriteit is een van de kernkwaliteiten die past bij goede leiders volgens Carly Fiorina. Als je steeds water in de wijn doet als leider gaan mensen regels overtreden wegens gebrek aan consistent handelen. Mensen die regels overtreden moeten niet worden gehandhaafd. Handhaving van mensen die niet integer zijn heeft invloed op het gedrag van de rest van de medewerkers. Zij heeft eens`een medewerker moeten ontslaan omdat hij belangrijke regels had overtreden.

In de lijn van integriteit van bestuur deelde Allen Catherine Kagina haar ervaringen over anti corruptieve veranderingen die zij heeft doorgevoerd in Uganda. De mensen in het land leefden in armoede ondanks economische vooruitgang van het land. De oorzaak hiervan was corruptie. Er was slechts een kleine groep mensen die genoot van de economische vooruitgang. Deze vrouw werd aangesteld als Directeur-Generaal bij de belastingdienst van Uganda die erg corrupt was. Zij vroeg zich achteraf af waar zij aan was begonnen. Middels gebed en actie heeft zij een proces ingezet die moest leiden tot een instituut met integere werknemers.

De strategie was dat de arbeiders die daar werkten allemaal opnieuw moesten solliciteren. Vijfhonderd mensen uit de groep sollicitanten hebben de integriteitstest niet doorstaan en zijn ontslagen. Zeer moedig kunnen wij deze vrouw noemen. Haar moedigheid heeft bijgedragen aan meer scholen en o.a. betere gezondheidszorg voor de armen. Het fenomeen corruptie is ook een actueel onderwerp in Suriname. Dit komt in vele overheidsinstituten en organisaties zoals kerken en het bedrijfsleven voor. Het VPF wil investeren in vrouwen om corruptie te helpen indammen zodat het volk meer kan profiteren van de voortgang die in het land wordt geboekt.

De naschoolse opvang is een goed initiatief maar moet aan een evaluatie worden onderworpen. Daarnaast ook de overbodige luxe binnen overheidsapparaten en openlijke corruptiegevallen die ongestraft blijven. Het aantrekken van loyalisten die maandelijks salaris ontvangen zonder op het werk te verschijnen is ook een vorm van corruptie waar serieus aandacht aan besteed moet worden. Het geld kan beter worden besteed.

Leidinggevenden zoals ministers, directeuren, onderdirecteuren, juristen en economen zouden in feite ook een integriteitstest moeten ondergaan en beoordeeld moeten worden na een proef periode. Zij zouden ook moeten werken volgens strenge integriteitsprincipes. Bij de samenstelling van de regering zou het goed zijn om leidinggevenden voor te dragen die dienstbaar zijn en integer. Uiteraard moet er ook een vinger aan de pols worden gehouden.

Bill Hybels zei dat sommige leiders ongeschikt zijn om leider te zijn. Zij zijn niet berekend voor hun taak, hebben niet de juiste intenties, drive en attitude. Leiders moeten getest worden tijdens een proefperiode voordat zij formeel worden aangesteld. Dat heeft hij gedaan met een medewerker van wie hij dacht dat zij geschikt was als leider. Tijdens deze periode heeft zij zich kunnen profileren en is benoemd. Goede leiders verbeteren de kwaliteit van het functioneren van organisaties volgens BillHybels.

Wilfredo De Jesus gaf ondermeer aan dat leiderschap hand in hand gaat met bidden, maar ook werken. De politie in Atlanta confronteerde deze voorganger met het feit dat vele prostituees op straat waren. De Jesus bedacht een strategie en nodigde via zijn assistent enkele commerciële sexwerkers uit in de kerk. Hij vertelde aan deze vrouwen dat God van hun houdt en zij bekeerden zich en zijn nu werkzaam in de kerk. Onder zijn leiderschap zijn vele drugsverslaafden, thuislozen, gangsters en prostituees aan opvang en zorg geholpen.

Suriname is niet gevrijwaard van soortgelijke problemen. De overheid, NGO’s en kerken kunnen preventieve en correctieve maatregelen treffen om deze groepen beter te beschermen of begeleiden. Met een leider als Emmy Hart mogen wij heel blij zijn omdat zij bijdraagt aan het vormen van onze jongens die op het verkeerde pad zijn. Het VPF wil meer van zulke leiders.

Taylor Perry is een invloedrijke filmmaker, acteur en filantroop in Amerika. Hij staat bekend om de legendarische creatie van Madea. Hij vertelde dat hij het heel moeilijk had in zijn jeugd. Hij is seksueel misbruikt en zijn vader was verslaaft aan alcohol. Als zijn vader thuis kwam mishandelde hij hem en zijn moeder. Zijn moeder bezocht trouw de kerk en nam hem altijd mee. Zijn geloof en doorzettingsvermogen hebben bijgedragen aan zijn succes.

Bill Hybels merkte bij zijn aantrede op de gigantische werkplaats van Taylor Perry hoe enthousiast een van zijn medewerkers was. De medewerker vertelde dat hij al zes jaar voor Taylor Perry werkt en graag zijn hele leven voor hem zou willen werken. Dat zegt wel wat van een leider. Taylor Perry gaf aan dat hij bij het werven en selecteren van medewerkers soms kiest voor een minder competente sollicitant met een goede attitude. Enerzijds een inspiratie voor mensen die slachtoffer zij geweest van geweld en misbruik om de moed niet op te geven.

Oprah Winfrey is ook uitgegroeid tot een succesvolle vrouw ondanks het feit dat ook zij seksueel was misbruikt. Aan de andere kant is het tevens het besef dat sommige organisaties in Suriname leiders ontberen die op een goede manier omgaan met hun personeel. Je hoort zelden iemand iets positief zeggen over hun leidinggevende.

Sommige mensen gaan niet met plezier naar het werk omdat de leider arrogant en onuitstaanbaar is vanwege gebrek aan intermenselijke vaardigheden en het vermogen om met macht om te kunnen gaan. Dit alles kan gevolgen hebben zoals: ziekte verzuim, alcohol misbruik, demotivatie en drugsverslaving. Daarmee breng je het land niet vooruit en zullen instituten niet adequaat functioneren.

Velen kunnen leren van de houding en acties van de eerdergenoemde leiders. Goede leiders hebben een visie, zijn daadkrachtig, durven soms impopulaire maatregelen te treffen en zijn instaat veranderingen door te voeren. Integriteit is ook een eigenschap die vele mensen onderschatten. Een leider die niet integer is misleidt mensen, handelt niet consistent en kan zich soms schuldig maken aan corruptieve handelingen met alle gevolgen van dien. Kijk uit naar de komende activiteiten van het VPF want er valt nog veel te leren over leiderschap in Suriname en voorbeeldfiguren.

Meer nieuws

Suriname heeft goede vriend in Amerika

GFC NIEUWS- Suriname heeft in Amerika een goede partner gevonden. Dit zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, tijdens zijn eendaags bezoek aan…

President Santokhi ontvangt minister Pompeo

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo ontvangen op het presidentieel paleis. Impotent of minder potent? Maak online…

Lions biedt gratis diabetestest aan

GFC NIEUWS- Lions Club Paramaribo Central is met ondersteuning van haar moederclub Lions Club International gestart met een diabetesproject om het bewustzijn over de gevaren…

Training in Protocol aangeboden door India

GFC NIEUWS- Onder auspiciën van het Sushma Swaraj Institute for Foreign Service is door de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking het…

First lady Santokhi voor privébezoek in Nederland

GFC NIEUWS- First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry bevindt zich momenteel in Nederland. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

IDB-delegatie op bezoek bij minister Walden

GFC NIEUWS- De minister van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Saskia Walden, heeft een delegatie ontvangen van het Inter-American Development Bank (IDB) vertegenwoordigd door…

Covid-team Nickerie maakt werkafspraken

GFC NIEUWS- Vanmorgen heeft het Covid Coördinatieteam Nickerie tijdens hun eerste officiële meeting werkafspraken gemaakt. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Mogelijk teken van leven op planeet Venus

GFC NIEUWS- Hoog in de dampkring van de planeet Venus hebben wetenschappers sterke aanwijzingen voor leven gevonden. Het gaat om microbes, minieme organismen die misschien…

Landelijke personeelshervormingen OW van start

GFC NIEUWS- In het kader van personeelshervormingen binnen het ministerie van Openbare Werken (OW) landelijk, zijn functionarissen, respectievelijk uit Nickerie en Coronie ter beschikking gesteld…

Lichaam 19-jarige vermiste drenkeling gevonden

GFC NIEUWS- De politie heeft maandagochtend het lichaam van de vermiste 19-jarige drenkeling, Ivanildo Faisel, uit de Cotticarivier gehaald. Impotent of minder potent? Maak online…

Hernieuwde Zwartenhovenbrugstraat opgeleverd

GFC NIEUWS- Maandag vond de oplevering plaats van het project: “Het vernieuwen van de riolering van de Zwartenhovenbrugstraat”. Impotent of minder potent? Maak online gebruik…

President Santokhi installeert Staatsraad

GFC NIEUWS- De nieuwe Staatsraad met als zittingsperiode 2020 tot 2025 is een feit. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Gefaseerde herstart PLO-bussen vanaf 21 september

GFC NIEUWS- Vanaf maandag 21 september zullen de lijnbussen aangesloten bij de Particuliere, Lijnbushouders Organisatie (PLO) gefaseerd rijden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik…

Nieuw ABOP-Nederland bestuur aan de slag

GFC NIEUWS- De afdeling van de politieke partij ABOP in Nederland is zondag tijdens een vergadering officieel versterkt. Impotent of minder potent? Maak online gebruik…