Dienst Openbaar Vervoer opent dependance in Para

GFC NIEUWS- De dienst Openbaar Vervoer van het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) heeft een dependence geopend in Para.
Joyce Blokland-Wijnstein, directeur Transport, zegt dat met de dependance de ordening van bussector in het district ter hand wordt genomen.
Wanica en Saramacca krijgen binnenkort ook een afdeling. Volgens de directeur moet er nog heel veel in de sector veranderd worden.
Ze wijst in het bijzonder op het rijgedrag van buschauffeurs, die zeer hoge snelheden hanteren, over fietspaden rijden, hun route niet uitrijden of passagiers niet op de plaats van bestemming afzetten. Momenteel werkt het ministerie aan het treffen van de nodige infrastructuur, zoals bushaltes en bushuisjes. Voor het laatste kijkt het ministerie uit naar sponsoring vanuit de gemeenschap.
Ricardo Panka, politiek coördinator van Para, legde uit dat het project voor ordening van het openbaar vervoer in Para reeds lang bestaat. Het werd bij aantreden van de huidige regering uit de kast gehaald.
Het project, dat tijdens toenmalige districtsvader Jerry Miranda wederom opgepakt en voortgezet door zijn opvolger, behelst niet slechts ordening, maar vooral ontsluiting van het district. Dit werd door Para-parlementariër Patrick Kensenhuis onderstreept. Volgens hem is het moeilijker je binnen Para te verplaatsen, dan van het district naar Paramaribo te reizen. Hij sprak de hoop uit dat met de dependance de aanzet is gegeven tot ontsluiting van het district.
Panka wees net als directeur Blokland-Wijnstein op het onverantwoordelijk rijgedrag in het district en de omgang met passagiers. Hij stelde dat buschauffeurs aan bepaalde criteria zouden moeten voldoen willen ze ook in aanmerking komen voor een vergunning om bepaalde trajecten te onderhouden.
Panka zegt dat bushouders als vergunninghouders een grote verantwoordelijkheid hebben en dienstverlener zijn. Hij liet weten dat er een enorme belangstelling bestaat voor vergunning om trajecten die in het districten nog niet bezet zijn, te onderhouden.
Panka bracht dit onder de aandacht van het hoofd Openbaar Vervoer, maar vroeg dat zij die in aanmerking komen aan strikte voorwaarden voldoen. Hij sprak de hoop uit dat nu de dependance er staat, de klachten van passagiers tot het verleden gaan behoren en de 30 ambtenaren c.q. controleurs die te werk worden gesteld erop gaan toezien dat er aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan.
Het gebouw waarin de dependance is gevestigd is gesponsord door S. Main Transport, een onderneming in Para.

Overige berichten