Diaspora ook doelgroep bij verwachte werkgelegenheidsgroei

GFC NIEUWS- Naar aanleiding van de significante olievondst verwacht het ministerie van Arbeid in aanloop naar de oliewinning al een geleidelijke opleving van de economie met uiteindelijk een grote toename van werkgelegenheid.

Aangezien onze beroepsbevolking handen te kort zal hebben voor het vele werk dat ons land te wachten staat, zal bij de komende arbeidsmarktplanning de Surinaamse diaspora niet buiten beschouwing worden gelaten.

Dit is de conclusie van zowel minister Soewarto Moestadja van Arbeid als de Surinaamse chargé d’affairs in Nederland, Oquemele Denz, die van de week op werkbezoek was bij de bewindsman.

Bij de verwachte economische uitdagingen zal de kwaliteit van factor arbeid een cruciale rol spelen. Daarom zal volgens Moestadja op korte termijn de focus alvast gericht zijn op verhoging van de employability van zowel werkenden als werkzoekenden en de begeleiding van personen op de arbeidsmarkt.

Voor langer termijn zal hij zich sterk maken voor een kwalitatieve beroepsbevolking die volledig afgestemd zal zijn op de behoeften van de arbeidsmarkt, opdat die kan zorgen voor de versnelde ontwikkeling van het land. Hiertoe zullen onderwijs en wetenschap volgens hem vanaf nu systematisch ingezet moeten worden voor het genereren van kansen voor iedereen.

De noodzakelijke voorwaarde voor een effectieve mobilisatie van menskracht is volgens de bewindsman al in place gebracht, namelijk de Surinaamse arbeidswetgeving die bijna volledig gemoderniseerd is naar standaarden van de Internationale Arbeidsorganisatie en afgestemd op behoeften van de Surinaamse economie.

Met de recente economische opsteker komen de herziende en nieuwe arbeidswetten goed van pas. Ze zullen volgens hem kansen bieden aan zowel de Surinaamse beroepsbevolking als de Surinaamse diaspora.

Tegen deze achtergrond wenst het ministerie in de komende periode ook de Surinaamse diaspora in Nederland te informeren en voor te lichten over de kansen die de arbeidswetgeving hen biedt indien ze besluiten om in Suriname te willen werken.

In dit verband hebben de bewindsman en de Surinaamse chargé d’ affairs van gedachten gewisseld over mogelijkheden voor voorlichtingssessies met de beoogde doelgroep in Nederland.

De Surinaamse regering heeft in haar Ontwikkelingsplan 2017-2021 als een van de beleidsdoelen opgenomen, het ontwikkelen van een migratiebeleid, waarbij de diaspora een wezenlijk onderdeel vormt.

Bekijk ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> Afslanksysteem Constantin werkt het beste volgens Amerikaans wetenschappelijk onderzoek

Meer nieuws

Overleg op hoog niveau in Lawagebied

GFC NIEUWS- Granman Ipomadi Pelenapin en zijn traditioneel leiders en de leiders van de Wayana aan de Franse kant van de Lawarivier, hebben besloten dat…

DSB weer open na goed onderhoud met CBvS

GFC NIEUWS- De directie van De Surinaamsche Bank heeft vanmorgen in een breedvoerig onderhoud met de Governor van De Centrale Bank van Suriname (CBvS) goede…

Dienstverlening SZF niet gestopt

GFC NIEUWS- De adviezen en maatregelen omtrent COVID-19 van de Surinaamse autoriteiten nopen de Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) verantwoordelijkheid te nemen in het niet verder…

Petitie tegen nieuwe Valutawet

GFC NIEUWS- Twee bezorgde burgers, Alven Roosveld en Patrick Robles de Medina, hebben het initiatief genomen voor een online-petitie tegen de nieuwe Valutawet, want ook…