fbpx

“Dialysezorg komt in gevaar”

GFC NIEUWS- De dialyse is een levensreddende behandeling voor de groep mensen van wie de nieren niet (meer) optimaal functioneren.

Om in leven te blijven moet een dialyse patiënt gemiddeld 3 keer per week een dialysebehandeling ondergaan om “hun bloed te zuiveren”.

Voor iedere behandeling zijn er verbruiksartikelen (niet herbruikbaar) nodig, zoals kunstnieren, bloedlijnen, naalden, welke allemaal geïmporteerd moeten worden en waarvan de prijzen dus beïnvloed worden door de valutakoers.

Er zijn ongeveer 800 patiënten in Suriname, die afhankelijk zijn van de dialyse en dit aantal blijft toenemen.

Continuïteit van de dialyse is dus van levensbelang voor al deze 800 mensen.

Om de continuïteit van de dialyse te kunnen garanderen, is het dan ook noodzakelijk dat de nodige gelden tijdig beschikbaar worden gesteld.

Het is om deze reden dat in november 2018 de gezamenlijke dialysecentra gesprekken met de minister van Volksgezondheid hieromtrent hebben gevoerd. Ook bij de particuliere zorgverzekeraars (SURVAM) is er intensieve communicatie geweest over zowel de tijdigheid van uitbetaling alsook het dialysetarief.

I november 2018 verbeterde het betalingspatroon van het StaatsZiekenFonds. Bij de SURVAM daarentegen verloopt de tijdigheid van uitbetalingen helaas nog niet goed bij alle maatschappijen.

In respectievelijk maart en april van dit jaar werd een door een erkend accountantsbureau gecalculeerde dialysekostprijs aangeboden aan de minister van Volksgezondheid en aan de Survam.

BEKIJK OOK
VIDS op Onafhankelijkheidsdag 2022: Wat valt er te vieren?

Helaas blijkt er geen haast te zijn bij zowel de SURVAM als de overheid om het dialysetarief daterend uit 2012, met een valuta-component van meer dan 50%, aan te passen. Hierdoor wordt de dialysezorg sterk in gevaar gebracht.

De dialysecentra zijn amper in staat hun maandelijkse operationele kosten te voldoen. De gevolgen en risico’s hiervan voor op de eerste plaats de continuïteit van de zorg aan onze patiënten zullen, indien hierin niet snel verandering wordt gebracht, niet te overzien zijn.

Achterstallige betalingen bij leveranciers, groot onderhoud en herinvesteringen zijn reeds lang niet meer haalbaar, met alle negatieve gevolgen van dien.

Vanwege het levensreddend karakter van deze onontkoombare behandelingen van onze patiënten 3 maal per week, voelen de dialysecentra zich verantwoordelijk de nijpende situatie in de sector onder de aandacht van zowel de overheid als alle belanghebbenden te brengen.

De dialysecentra zullen zich echter onvermoeibaar blijven inzetten voor deze kwetsbare groep. Bij een ongewijzigd blijven van de situatie zal dit evenwel niet voldoende blijken en zullen belanghebbenden daar zeker ernstige ongemakken van ondervinden.