fbpx

Dialysetarief met 50% verhoogd

GFC NIEUWS- Het huidig dialysetarief is met 50% verhoogd.
Dit besluit is genomen om de acute dreiging van zorgonderbreking tijdelijk vermijden, zegt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.
De minister had woensdag overleg met de ministeriële werkgroep ter regulering van de dialysezorg Suriname.
Topprioriteit op de agenda was het garanderen van de continuïteit van dialysezorg ten behoeve van de Surinaamse dialyse patiënt. Deze zorg was mede vanwege de verouderde tarieven in een gevarenzone terecht gekomen. Als tussenoplossing wordt het huidige tarief met 50% verhoogd en is hiermee de acute dreiging van zorgonderbreking tijdelijk vermeden.
De werkgroep heeft vanaf haar installatie op 29 oktober met vertegenwoordiging van verzekeraars en dialysezorgverleners getracht middels constructief overleg met input van alle partijen de kostprijs van deze behandelingen zo accuraat mogelijk te berekenen.
Gedurende de komende 6 maanden zal de werkgroep onverkort doorwerken om kwaliteitsnormen vast te leggen en de berekende kostprijs hieraan te toetsen. Verder zal er worden gewerkt aan kostenverlagende maatregelen met in acht neming van de vastgestelde kwaliteitsnormen.

BEKIJK OOK
Training voor Paranen tot gecertificeerde lassers