Dialysepatiënten maken zich zorgen over hoge vervoerskosten

 

Dialysepatiënten maken zich er ernstig zorgen over dat zij de hoge transportkosten naar hun dialysecentra niet meer kunnen betalen. Daarmee zouden zij verstoken raken van de voor hen noodzakelijke dialysebehandelingen.

Een deel bezoekt de dialysecentra met eigen vervoer, maar er zijn ook patiënten die vanwege hun conditie afhankelijk zijn van speciaal zorgvervoer. Het gaat onder meer om personen die in een rolstoel zitten of slecht ter been zijn. Per maart 2014 telde Suriname 10 dialysecentra, die gezamenlijk ongeveer meer dan 500 patiënten dialyseren.

Een groot aantal mensen zit in voorstadia om in de dialyse terecht te komen, bijvoorbeeld vanwege complicaties van hypertensie of diabetes. Bij de grootste groep die de dialyse inschiet gebeurt dat als gevolg van hypertensie, met chronische nierinsufficiëntie als complicatie. Patiënten die vanwege diabetescomplicaties moeten dialyseren vormen ook een grote groep, terwijl een relatief kleine groep vanwege andere oorzaken moet dialyseren.

Gemiddeld kunnen personen met nierinsufficiëntie dankzij dialyse vijf jaar langer leven, maar er zijn ook gevallen bekend van patiënten die met behulp van dialyse 25 jaar langer in leven zijn gebleven. Vanwege onder andere moderne apparatuur, adequate dialysevoorschriften, beter en gekwalificeerd personeel, betere beschikbaarheid van medicatie en betere voorlichting (waardoor toename compliance) is de levensduur van dialysepatiënten niet alleen verlengd, maar is ook de kwaliteit van het leven verbeterd.

Thans blijken de hoge transportkosten en de moeilijk beschikbare medicijnen een drempel te zijn voor Surinaamse dialysepatiënten om de voor hen noodzakelijke zorg te ontvangen. Enkele van hen zijn vanwege donaties vanuit de gemeenschap in staat geweest verder te dialyseren. Echter blijkt er nog een relatief grote groep dialysepatiënten te zijn, die zich dagelijks zorgen maakt over hoe zij het geld bijeen moeten krijgen om de transportkosten naar hun dialysecentra te betalen.

De Intermed Group en Diapura hebben de afgelopen vijf jaar transport betaald voor de dialysepatiënten van Diapura, maar door de achterstallige betalingen van de overheid is dat niet meer mogelijk en moeten de patiënten de vervoerskosten nu zelf betalen. Dit kunnen de patiënten niet opbrengen, reden waarom ze een beroep doen op anderen om hen een helpende hand te bieden.Wie meer wil weten over hulp aan dialysepatiënten, kan terecht op de website van Diapura op http://www.diapura.com/ of de FB-page https://www.facebook.com/diapura

 

Overige berichten