fbpx

Diakonessenhuis start met opleiding tot operatie assistent

GFC NIEUWS- Het Diakonessenhuis zal in samenwerking met het Sint Vincentius Ziekenhuis en met toestemming van het ministerie van Volksgezondheid per november 2019 de HBO-opleiding tot Operatie Assistent bieden aan de Surinaamse gemeenschap.

Het Diakonessenhuis staat voor een uitdagende taak om met visie en energie een vernieuwende zorg omgeving te creëren voor iedere inwoner van Suriname met behoud van haar Christelijke waarden en normen.

Dit vraagt om een ziekenhuis met deskundige en vriendelijke specialisten, bekwame en zorgzame verpleegkundigen, verzorgenden en professionele medewerkers bij de ondersteunende diensten.

Het doel van de opleiding is kandidaten zodanig voor te bereiden op hun toekomstige taakuitoefening bij de chirurgie of anesthesiologie, zodat zij met de verworven kennis, vaardigheden en beroepshouding, – in samenwerking met andere deskundigen – een optimale behandeling van de patiënt in het operatiekamercomplex mogelijk maken.

De basisopleiding tot Operatie Assistent (HBO niveau) is een middag/avond opleiding van minimaal 2 collegedagen in de week. De totale opleiding duurt 24 maanden en bestaat uit 3 fasen: introductiefase, beroepsvormende fase en de differentiatie fase.

Na de basis opleiding is doorstroom naar de ‘advanced’ fase optioneel. Deze fase duurt 9 maanden waarbij afronding leidt tot een Bachelorniveau.

BEKIJK OOK
Nieuwe politieke partij ‘VijfNegenZeven Netwerken’ kiest voor nieuwe aanpak

Achtergrond informatie

De operatieassistent is onder verantwoordelijkheid van de snijdende specialist of anesthesioloog aan het werk en draagt zorg voor een optimale voorbereiding, uitvoering en behandeling van de patiënt rondom de operatieve ingreep.

Om toegelaten te worden op de opleiding dient de kandidaat bij start van de opleiding de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Verder moet hij/zij in het bezit zijn van MBO diploma met verplicht biologie in het pakket . De kandidaat mag ook in het bezit zijn van een diploma A- verpleegkunde/MBO-V of een HBO-V overgangsrapport (bewijs) van het 2e naar het 3e leerjaar

Verpleegkundigen hebben op grond van hun EVC’s ( Eerder Verworven Competenties) vrijstelling voor de introductie fase en stromen in de beroepsvormende fase in. Instroom in de differentiatiefase is mogelijk voor degene die reeds de operatie chirurgie of de anesthesie opleiding heeft afgerond, nog in actieve dienst is en zich wil kwalificeren voor de chirurgie of de Anesthesie.

Onlangs is de aanmeldingsperiode voor de opleiding verstreken en uit de vele aanmeldingen zijn er 31 enthousiaste studenten geselecteerd.