Eliminatie TBC in regio in gevaar door coronapandemie

GFC NIEUWSREDACTIE- Op Wereld Tuberculoses (TBC) Dag woensdag benadrukte de Pan American Health Organization (PAHO) dat de diagnose van nieuwe gevallen van de ziekte in de Amerika’s in 2020 met 15% tot 20% is gedaald in vergelijking met het voorgaande jaar, als gevolg van de COVID-19-pandemie.

De daling brengt de vooruitgang in de richting van de eliminatie van TBC in de regio in gevaar.

“TBC blijft een verwoestende tol eisen van de wereld, en het is onaanvaardbaar dat mensen lijden en sterven aan iets dat te voorkomen en te genezen is,” zei PAHO-directeur Carissa F. Etienne.

“De gezondheidsdiensten hebben geleden onder de pandemie. We moeten het beter doen. We moeten meer mensen diagnosticeren zodat ze behandeld en genezen kunnen worden. We moeten onze verplichtingen nakomen om de last van TBC in onze regio en over de hele wereld te verminderen.”

Voorlopige cijfers ontvangen door de PAHO tonen aan dat gevallen vorig jaar niet werden gediagnosticeerd door gezondheidsdiensten en dat er continuïteit was in de overdracht van de infectie.

In het laatste kwartaal van 2020 was de melding van gevallen in verschillende landen verbeterd, dankzij inspanningen van nationale TBC-programma’s om case search-interventies opnieuw te activeren.

Preventieve maatregelen ter bescherming van de luchtwegen, zoals het gebruik van maskers, die op grote schaal werden gebruikt om COVID-19 te voorkomen, hadden kunnen bijdragen aan een lagere overdracht van TBC en andere luchtweginfecties op gemeenschapsniveau maar bevestigende data is echter nog niet beschikbaar.

In het afgelopen jaar zijn de sociale determinanten van TBC, zoals armoede, ondervoeding, werkloosheid en huisvestingsomstandigheden, verslechterd in gemarginaliseerde en sociaal kwetsbare gemeenschappen, wat kan bijdrage tot het verergeren van de ziekte.

Tot nu toe is er geen informatie over het effect van de pandemie op de TBC-sterfte, maar de verwachting is dat de impact negatief is geweest, zoals bij de opsporing van gevallen.

“We moeten zorgen voor toegang tot essentiële TBC-diagnostische diensten en vroegtijdige behandeling om levens te redden en multi-resistentie onder TBC -patiënten te voorkomen, wat moeilijker te behandelen is,” zei Rafael Lopez Olarte, PAHO/WHO regionale TBC-adviseur.

Hij benadrukte de acties van landen om de behandeling van patiënten tijdens de pandemie te handhaven, zoals video direct geobserveerde therapie en follow-up telefoongesprekken, evenals wekelijkse of maandelijkse afgifte van medicatie zonder dat de patiënt naar een gezondheidsinstelling hoeft te gaan.

TBC is een van de dodelijkste infecties ter wereld. Volgens de meest recente beschikbare data werden in 2019 de Amerikas naar schatting 290.000 mensen ziek als gevolg van TBC, waarvan er 54.000 niet eerder werden gediagnosticeerd of hun gevallen niet waren gerapporteerd.

Brazilië, Peru, Mexico, Colombia en Haïti hebben bijgedragen aan 70% van de gerapporteerde gevallen. Daarnaast stierven in 2019 22.900 mensen aan TBC in de regio, waarvan 5.900 met HIV.

Meer inspanningen voor eliminatie

De Amerika’s, met 2,9%, en Europa met 2,5%, zijn de regio’s met de laagste TBC-last ter wereld. De COVID-19-pandemie heeft echter de overwinningen in de strijd om de ziekte tegen 2050 wereldwijd te beëindigen in gevaar gebracht.

“Onze regio loopt voorop bij de eliminatie van TBC, maar er moet voortdurend naar worden gestreefd om de overwinningen vast te houden.Dit vereist de gecoördineerde actie van alle sectoren om de nodige diensten te leveren, gezondheidspersoneel dat is opgeleid in detectie, een netwerk van laboratoria voor diagnose, de beschikbaarheid van aanbevolen geneesmiddelen en een heel systeem van ondersteuning, zodat de getroffen persoon volledig aan de behandeling kan voldoen,” zei López Olarte.

Het actief opzoek gaan naar mensen die contact hebben gehad met iemand met TBC om hen preventieve behandeling te bieden, maakt ook deel uit van de strategie die door PAHO/WHO wordt aanbevolen.

Door ervoor te zorgen dat deze maatregelen volledig worden uitgevoerd, wordt niet alleen de overdracht van infectie en ziekte, maar ook de ontwikkeling van resistentie tegen geneesmiddelen aanzienlijk verminderd. Peru en Brazilië zijn goed voor 52% van alle multiresistente tbc-gevallen op het continent.

De klok tikt om TBC te elimineren

Wereld TBC-dag vindt elk jaar plaats op 24 maart om mensen bewust te maken van de vreselijke sociale, economische en gezondheidsgevolgen van tuberculose en om de inspanningen voor eliminatie te versnellen.

Deze datum herdenkt de dag waarop Dr. Robert Koch in 1882 aankondigde dat hij de bacterie had ontdekt die tuberculose veroorzaakt, waardoor het mogelijk werd om de ziekte te diagnosticeren en te genezen.

De slogan voor Wereld TB Dag 2021 – “The Clock is Ticking” – De klok tikt, geeft aan dat er weinig tijd is om te handelen aan de hand van de toezeggingen van wereldleiders om een einde te maken aan tuberculose.

Dit is vooral van cruciaal belang in de context van de COVID-19-pandemie, die de vooruitgang bij het beëindigen van tuberculose en het waarborgen van een eerlijke toegang tot noodzakelijke preventie en zorg in gevaar brengt, geleid door de WHO als onderdeel van hun streven naar universele gezondheidsdekking.

“We moeten onze verplichtingen nakomen om de last van TBC in onze regio en over de hele wereld te verminderen,” zei Dr. Etienne.

“Als er één ding is dat ik hoop dat we uit deze pandemie halen, is het een waardering voor de kracht van gezondheid – en hoe een goede gezondheid centraal staat in het welzijn van de samenleving.”

BEKIJK OOK: Komt vaccinatiecampagne Suriname in gevaar nu India stopt met export?

Overige berichten